Namen in de Lage Landen voor 1150

Vroeg-middeleeuwse persoonsnamen in Nederland en Vlaanderen

Referenties

Chedeville, A.
L'Anthroponymie Bretonne. In: Genese medievale de l'anthroponymie moderne, Tome II-1, Université de Tours, 1992, 9-40.
Clark, Ph.
Notes On (Early) Old English Personal Names, Newcastle University Arthurian Society, 1987. www.millennia.demon.co.uk/ravens/essays.htm
Cordfunke, E.H.P.
Gravinnen van Holland, Walburg Pers, Zutphen, 1987.
Debrabandere, F.
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
Dijkstra, B.K.S.
Een stamboom in been, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1991.
Ebeling, R.A.
Voor- en familienamen in Nederland, Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage, 1993.
Förstemann, E.
Altdeutsches Namenbuch. I. Band Personennamen, Bonn, 1900.
Zeer uitgebreid overzicht van Germaanse eigennamen met betekenissen van de elementen en mogelijke schrijfwijzen.
Gysseling, M.
Kenmerken van de Oudnederlandse persoonsnamen in de Vroege Middeleeuwen. In: A. Weijnen (ed.), Frankisch, Merovingisch, Karolingisch, Van Gorcum, Assen, 1965, 63-75.
Heaney, S.
Beowulf, Faber & Faber, London, 1999.
Künzel, R.E., D.P. Blok & J.M. Verhoef.
Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, Meertens-Instituut, Amsterdam, 1988.
Leys, O.
De oudste vrouwennamen in Zuid-Nederland. In: Vlaamse vrouwennamen en Hollandse naamgeving in de Middeleeuwen, KNAW, Amsterdam, 1959, 5-28.
Mansion, J.
Oud-Gentsche Naamkunde, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1924.
Middelnederlandsch Woordenboek, Sdu Uitgeverij, 1998.
Het Middelnederlandsch Woordenboek, op CD-ROM, werd gebruikt voor de vertaling van bijnamen.
Nieuwenhuijsen, K.
Namen in de Lage Landen, 1250-1300, www.keesn.nl/name13, 2006.
Nieuwenhuijsen, K.
De afstamming van de Hollandse graven, De Nederlandsche Leeuw, 126-2, 2009, 29-39.
Digitale versie: www.keesn.nl/graven.
Pokorny, J.
Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Band I - III, Francke Verlag, Bern, 1959.
Romson, C.
The Bynames of the Viking Age Runic Inscriptions, Medieval Names Archive, 2000.
van der Schaar, J.
Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen, Van Gorcum, Assen, 1953.
Klassieke studie betreffende Nederlandse namen. Geeft regels voor de uitspraak, spelling en samenstelling van namen.
van der Schaar, J.
Woordenboek van Voornamen, Spectrum, Utrecht, 1992 (orig. 1964).
Een helder woordenboek met moderne en historische Nederlandse namen en de betekenissen van Germaanse naamelementen. Zie ook de Meertens Instituut website, hieronder.
Schoonheim, T..
Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300, Leiden, 2004.
Inventarisatie en verklaring van de namen van circa 760 vrouwelijke naamdraagsters, grotendeels uit de dertiende eeuw. Schoonheim schrijft in 2004 in haar inleiding dat sinds Van der Schaar (in 1953) niemand meer een poging heeft gedaan om deze namen zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Zij was er kennelijk niet van op de hoogte dat deze website al sinds 2000 bestond.
Scott, B.M & Mittleman, J.
A Brief Introduction to Medieval Bynames, Medieval Names Archive, 1999.
Stark, F.
Die Kosenamen der Germanen, Sändig, Wiesbaden, 1967 (orig. 1868).
Uckelman, S.L.
Viking Bynames found in the Landnámabók, Medieval Names Archive, 2011.
Uckelman, S.L.
Viking Names found in Landnámabók, Medieval Names Archive, 2012.
Vis, G.N.M.
De Historia en de Miracula Nova Sancti Adalberti, in: G.N.M Vis & J.P Gumbert (eds.), Egmond tussen Kerk en wereld, Verloren, Hilversum, 1993, 67-137.
van Vliet, K.
In kringen van kanunniken, Walburg Pers, Zutphen, 2002.
van Winter, J.M.
Dirk I bis, een nieuwe Hollandse graaf, Holland, 15, 1983, 185-198.

Interessante weblinks

Middeleeuwse namen in de Lage Landen
www.keesn.nl/name13 - voornamen en achternamen in de Hoge Middeleeuwen: 1250 - 1300.
www.keesn.nl/nordic - Noordse namen in de Lage Landen.
www.keesn.nl/sources - Nederlandse middeleeuwse bronnen.
www.keesn.nl/graven - De afstamming van de Hollandse graven.
The Medieval Names Archive
www.s-gabriel.org/names - een goed startpunt voor middeleeuwse namen uit diverse culturen.
Frühmittellateinisches Rechtswörterbuch
http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c303/c30310/liberexq.html - woordenboek middeleeuws Latijn - modern Duits door Gerhard Köbler (html-file, 4 Mb).
Indogermanisches Wörterbuch
http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c303/c30310/idgwbhin.html - woordenboek Indogermaans - modern Duits/modern Engels door Gerhard Köbler (Word-document, 5 Mb).
Medieval Lands
http://fmg.ac/Projects/MedLands/index.htm - Genealogie van de Europese heersers door Charles Cawley.
Meertens Instituut van de KNAW
www.meertens.knaw.nl/nvb - Nederlandse Voornamenbank, gebaseerd op de laatste versie van dr. J. van der Schaar's Woordenboek van Voornamen (zie hierboven), bewerkt door dr. Doreen Gerritzen (13e editie, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 2000).
Op dezelfde site: www.meertens.knaw.nl/nfb - de Nederlandse Familienamenbank.
PASE database
http://eagle.cch.kcl.ac.uk:8080/pase/index.jsp - informatie over Angel-Saksisch Engeland.Start
Pagina


Inleiding
Materiaal & Methoden
Samenvatting

Regio's
Referenties
Lijsten:
Mannennamen
Mannennamen uitgebreid
Vrouwennamen
Vrouwennamen uitgebreid
Stammentabel
Bijnamen
Analyses:
Niet-Germaanse namen
Eenstammige namen
Variatie
Toenamen
Compositieregels Vernoemen
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
www.keesn.nl

Laatste update: september 2012