Namen in de Lage Landen voor 1150

Vroeg-middeleeuwse persoonsnamen in Nederland en Vlaanderen

Materiaal en Methoden

De inventarisatie is gebaseerd op de vermelding van personen in vroeg-middeleeuwse geschreven bronnen. De onderstaande lijst bevat alle geraadpleegde bronnen.
Eenzelfde persoon kon meer dan eens vermeld zijn, in meerdere oorkonden en/of verhalende bronnen. Hieronder wordt uiteengezet hoe individuen zijn geïdentificeerd en hoe bij elk individu een jaartal, een locatie en een sociale klasse is vastgesteld.
In een tabel is aangegeven hoe het totaal aantal individuen (6049) was verdeeld over mannen en vrouwen, en over de eeuwen, regio’s en sociale klassen.

Basismateriaal: de bronnen

Onderstaande lijst geeft de geschreven bronnen die zijn geraadpleegd.
De drie kolommen rechts geven de regio's, de periode en de aantallen individuen die uit de betreffende bron in de huidige inventarisatie zijn opgenomen. Het is mogelijk dat een bron een ruimer gebied of een langere periode of meer individuen omvat, maar dat slechts een gedeelte hier relevant was. Wanneer eenzelfde persoon in een bepaalde bron meermalen voorkomt, is deze hier (in de kolom 'aantal') slechts eenmaal geteld. Door overlap tussen de diverse bronnen (oorkonden die in meerdere oorkondenboeken zijn opgenomen en personen die in meerdere kronieken figureren) ligt het totaal van de kolom 'aantal' (9077) hoger dan het aantal individuen in de inventarisatie (6049).
Steeds meer bronnen en boeken verschijnen op het Internet. Zo zijn alle MGH-publicaties in te zien via www.dmgh.de. Digitale versies zijn in deze lijst niet opgenomen, behalve wanneer de gedrukte versie lastig te verkrijgen is en er wel een goede website bestaat. Verdere digitale versies zijn te vinden door te zoeken op books.google.nl en www.archive.org.

code naam uitgave regio's periode aantal indiv.
Diplomatieke bronnen
DB Diplomata Belgica Gysseling, M. & Koch, A.C.F., Diplomata Belgica ante annum millesium centesimum scripta, Belgisch inter-universitair centrum voor Neerlandistiek, Brussel, 1950. Vlaanderen; ook Utrecht, Gelderland, Holland, Limburg tot 1100 1551
LcSG Liber confraternitatum Sancti Galli MGH Necr. Suppl. Utrecht 1040 60
Lok Van Lokeren Lokeren, A. van, Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre, Hoste, Gent, 1868. Vlaanderen tot 1150 1795
MF Miraeus-Foppens Miraeus, A. & Foppens, J.F., Opera Diplomatica et Historica, Tome 1 - 4, Bruxelles, 1723- 1748.
Uit deze vier banden zijn alleen enkele oorkonden gebruikt die niet later in een van de andere oorkondenboeken zijn uitgegeven.
Vlaanderen, Zuid 669 - 1016 9
OGZ Oorkondenboek Gelre en Zutfen Sloet, L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1872. Centraal, Oost tot 1150 1089
OHZ Oorkondenboek Holland en Zeeland Koch, A.C.F., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I: eind van de 7e eeuws tot 1222, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1970. West; ook Vlaanderen tot 1150 831
ONB Oorkondenboek Noord-Brabant Camps, H.P.H., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, I: de Meierij van 's-Hertogenbosch, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1979.
Dillo, M., Van Synghel, G.A.M. & van der Vlist, E.T., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II: Breda en Bergen op Zoom, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, 2000.
Vlaanderen, Zuid tot 1150 289
OSU Oorkondenboek Sticht Utrecht Muller, S. & Bouman, A.C., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, I: tot 1197, Oosthoek, Utrecht, 1920. Centraal, Oost tot 1150 1178
Piot Oorkondenboek St-Truiden Piot, CH., Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond, Hayez, Bruxelles, 1870. Zuid tot 1150 482
TB Traditiones Blandinienses Fayen, A., Liber Traditionem Sancti Petri Blandiniensis, Meyer-Van Loo, Gent, 1906. Vlaanderen tot 1150 1044
TF Traditiones Fuldenses Dronke, E.F.J., Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Muller, Fulda, 1844. Noord 782 - 945 140
WU Werdener Urbare Kötzschke, R., Rheinische Urbare, Zweiter band: Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr, Behrendt, Bonn, 1906. Noord tot 1150 732
Annalen en kronieken
ABe Annales Bertiniani MGH SRG V Frisia 9e eeuw 5
ABl Annales Blandinienses Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. Vlaanderen tot 1150 99
AEg Annales Egmundenses Gumbert-Hepp, M., Gumbert, J.P. & Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007. Holland, Utrecht tot 1150 92
AElm Annales Elmarenses Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. Vlaanderen tot 1150 83
AElno Annales Elnonenses Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. Vlaanderen tot 1150 32
AFo Annales Formoselenses Grierson, P., Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Palais de Académies, Bruxelles, 1937. Vlaanderen tot 1150 34
AFul Annales Fuldenses MGH SRG VII diverse 9e eeuw 10
AHi Annales Hildesheimenses MGH SRG VIII diverse 11e eeuw 13
AM Alpertus Mettensis: De Diversitate Temporum MGH SS IV
Ook in: Van Rij, H. (vertaling en inleiding), Gebeurtenissen van deze tijd, Alpertus Mettensis / Alpertus van Metz, Verloren, Amsterdam, 1980.
Centraal circa 1000 17
AMp Annales Mettenses priores MGH SRG X Frisia circa 700 31
AMW Alpertus Mettensis: Miracula S. Waldurgae MGH SS XV-2 Centraal circa 1000 3
AR Annales Rodenses Website KGV: www.kgv.nl, uitgave Kerkrade Gisteren en Vandaag. Zuid 1100 - 1150 70
ASC Anglo Saxon Chronicle Whitelock, D., English Historical Documents c. 500-1042, Eyre & Spottiswoode, London, 1955. Frisia 896 3
ASx Annalista Saxo MGH SS VI diverse 1000 - 1150 41
AV Annales Vedastini MGH SRG XII Centraal, West 9e eeuw 5
AX Annales Xantenses Gumbert-Hepp, M., Gumbert, J.P. & Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007. Centraal 9e eeuw 4
Bede Bede's Ecclesiastical History Whitelock, D., English Historical Documents c. 500-1042, Eyre & Spottiswoode, London, 1955. Centraal 7e eeuw 6
Beo Beowulf Heaney, S. (vertaling in modern Engels), Beowulf, Faber & Faber, London, 1999. Frisia 6e - 7e eeuw 3
CM Chronicon Moissiacense MGH SS I Centraal, West 8e - 9e eeuw 6
CS Cronica Slavorum (Helmond) MGH SRG XXXII Zuid 1047 1
CSA Chronicon S. Andreae MGH SS VII Vlaanderen 11e eeuw 13
EA Einhardi Annales MGH SS I Noord circa 800 2
EE Evangelieaantekeningen Egmond Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. West 900 - 1100 40
FC Fredegar: Chronica MGH SRM II Frisia circa 700 3
GA Genealogia Arnulfi Comitis (Witger) MGH SS IX Vlaanderen 9e - 10e eeuw 9
GCF Genealogia Comitum Flandriae Bertiniana MGH SS IX Vlaanderen tot 1150 38
GEC Gesta episcoporum Cameracensium MGH SS VII Vlaanderen en Brabant 7e - 11e eeuw 38
GH Gesta Hammaburgensis (Adam von Bremen) MGH SRG II diverse tot 1063 17
GTH Gregorius van Tours, Historia MGH SRM I-1 Zuid circa 350 1
GTM Gregorius van Tours, Miraculi MGH SRM I-2 Zuid 350 - 600 2
Lex Lex Frisionum MGH LL III
Website: www.keesn.nl/lex
Noord circa 790 2
LHF Liber Historiae Francorum MGH SRM II Centraal circa 700 4
LSA Liber Sancti Adalberti Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. West 900 - 1150 284
ME Monumenta Epternacensia MGH SS XXIII Centraal circa 700 2
RC Regino: Chronicon MGH SRG 50 diverse 9e eeuw 18
TA Tabula van Egmond (Beke's Necrologium) Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. Centraal, West 900 - 1150 59
TM Thietmar von Merseburg: Chronicon MGH SRG NS IX diverse tot 1018 19
Heiligenlevens
PFr Passio Friderici (Odberto) MGH SS XV-1 Centraal, Zuid 780 - 1020 6
PWR Passio Walfridi et Radfridi Website Gjallar: www.gjallar.nl, uitgave L. van der Tuuk. Noord circa 1000 2
VAb1 Vita Adalberti Prima Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. Centraal, West 690 - 960 14
VAb2 Vita Adalberti Secunda Oppermann, O., Fontes Egmundenses, Kemink, Utrecht, 1933. Centraal, West 690 - 1150 32
VAd Vita Adelheidis (Bertha) MGH SS XV-2 Oost (Gelre) 10e eeuw 8
VAm Vita Amandi MGH SRM V Vlaanderen 7e eeuw 4
VAr Vita Arnulphi (Lisiardus) Nip, R.I.A., Arnulfus van Oudenburg, Bisschop van Soissons (+1097), Mens en Model, RUG, Groningen, 1995. Vlaanderen 11e eeuw 21
VBa Vita Bavonis MGH SRM IV Vlaanderen, Zuid 7e eeuw 8
VBo Vita Bonifatii (Willibaldo) MGH SS II Centraal, Noord 8e eeuw 15
VEl Vita Eligii (Dado) MGH SRM IV Zuid 7e eeuw 2
VGr Vita Gregorii (Ludger) MGH SS XV-1 Centraal 8e eeuw 10
VGu Vita Gummnari (Theobaldo) Acta SS Oct 5 Antwerpen 7e - 11e eeuw 7
VHb Vita Hugberti MGH SRM VI Zuid 7e - 8e eeuw 3
VLa Vita Landiberti (Sigeberto) MGH SRM VI Zuid 7e - 8e eeuw 13
VLg Vita Liudgeri (Altfrido) MGH SS II Centraal, Noord, Oost 8e - 9e eeuw 45
VLw1 Vita Lebuini (anon.) MGH SS XXX-2 Centraal, Noord, Oost 8e eeuw 11
VLw2 Vita Lebuini (Hucbaldus) MGH SS II Centraal, Noord, Oost 8e eeuw 7
VMw Vita Meinwerci MGH SRG 59 Oost circa 1000 11
VMx Vita Maximini (Lupo) MGH SRM III Frisia 4e eeuw 1
VOd Vita Odulfi Acta SS Juni 2 Centraal, Zuid 9e eeuw 5
VRb Vita Radbodi MGH DD XV-1 Centraal circa 900 9
VRm Vita Remacli (anon.) MGH SRM V Zuid 7e eeuw 1
VSr Vita Servatius (Jocundus) MGH SS XII. Zuid 11e eeuw 19
VTr Vita Trudonis MGH SRM VI Zuid 7e - 8e eeuw 8
VWb Vita Willibrordi (Alcuino) MGH SRM VII Centraal circa 690 3
VWe Vita Werenfridii Acta SS Aug 6 Centraal 8e eeuw 2
VWf Vita Wilfridi (Stephano) MGH SRM VI West 678 2
VWh Vita Willehadi (Anskarius) MGH SS II Noord 8e - 9e eeuw 16
VWi Vita Wironis Acta SS Mai 2 Zuid circa 750 3
VWu Vita Vulframni episcopi Senonici MGH SRM V diverse circa 690 8
Diversen
Liv Livius codex Blok, D.P., De Franken, hun optreden in het licht der historie, Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1968. Centraal circa 780 1
Mon Munten Chijs, P.O. van der, De Munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandse Vorsten, Bohn, Haarlem, 1866. Zuid 7e eeuw 14
Run1 Runen 1 Looijenga, J.H., Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; Texts & Contexts, RUG, Groningen, 1997. Noord 550 - 800 6
Run2 Runen 2 Halbertsma, H., Frieslands Oudheid, Matrijs, Utrecht, 2000. Noord 8e eeuw 2

Identificatie van individuen

Elke vermelding van een eigennaam in een oorkonde of een verhalende bron werd in de inventarisatie opgenomen. Zo werden in totaal 10.334 vermeldingen van personen verzameld. Personen van buiten het studiegebied (zie hieronder) zijn hierin niet meegerekend.
Eenzelfde individu kon meer dan eens vermeld zijn, in meerdere oorkonden en/of verhalende bronnen. In sommige gevallen was het duidelijk dat twee (of meer) vermeldingen betrekking hadden op dezelfde persoon, vooral als dat een belangrijk iemand was. Zo lijdt het geen twijfel dat Odilboldus Treiectensis episcopus, genoemd in 870, dezelfde is als Odilbaldus, Trajectensis ecclesie Veteris venerabilis episcopus in 896: Odilbald, bisschop van Utrecht. Behalve een beroep of een plaats konden de teksten nog andere aanvullende informatie geven, zoals de naam van een familielid, of een bijnaam, die het mogelijk maakte vast te stellen of twee vermeldingen wel of juist niet op dezelfde persoon betrekking hadden.

Echter, in veel gevallen werd niet meer dan een eigennaam geregistreerd. Wanneer aanvullende informatie ontbrak, dan werden twee vermeldingen van eenzelfde naam als één persoon beschouwd indien die twee vermeldingen:
- uit dezelfde geografische locatie (= hedendaagse provincie) kwamen, EN
- waren geregistreerd met een tussenpoos van niet meer dan 20 jaar.
Als twee vermeldingen minder dan 20 jaar uiteen lagen, en dezelfde naam verscheen nog een derde keer binnen 20 jaar na de tweede vermelding (alles binnen dezelfde regio), dan werd dit ook als dezelfde persoon beschouwd. Als diezelfde naam weer verscheen, binnen 20 jaar van de derde, maar meer dan 40 jaar van de eerste vermelding, dan werd dit geteld als een nieuw individu.

Op deze wijze werden de 10.334 attestaties teruggebracht tot 6049 individuen. (1) Er waren 5126 mannen en 923 vrouwen. (2) Elk individu kreeg één jaartal, één regio en één sociale klasse toegekend.

Jaartallen

Aan elk individu werd één jaartal toegekend, namelijk het jaartal waarin hij/zij voor het eerst werd vermeld. Dus iemand die in 992 en 1003 in de bronnen verscheen, is alleen in de 10e eeuw geteld.
Verhalende bronnen bevatten vaak jaartallen en in oorkonden staat vaak zelf een datum. Echter, voor sommige bronnen, vooral de oudere, is een exact jaartal niet vast te stellen en moeten we het doen met een 'van-tot' periode. In die gevallen is steeds het vroegst mogelijke jaartal volgens de meest recente uitgave aangehouden. Als er alleen maar een eeuw-aanduiding was, werd het jaartal precies halverwege die eeuw (bv. 1050) genoteerd. Zo kon voor elke attestatie een jaartal worden genoteerd.
Soms werd een persoon indirect vermeld als 'de vader/moeder van'. In zulke gevallen werd voor de ouder 20 jaar (ongeveer een generatie) vroeger dan het jaar van vermelding genoteerd. Zo werd in 709 een Aengilbert filius Gaotberti vermeld. Aengilbert kreeg het jaartal 709 toegekend, zijn vader Gaotbert het jaartal 689.

Regio's

Het studiegebied is arbitrair onderverdeeld in zeven regio’s, die elk overeen komen met twee tot vijf moderne Nederlandse of Belgische provincies (zie Regio-overzicht). Voor elk individu in de inventarisatie werd uitgezocht in welke regio hij of zij thuishoorde. (3)

Soms had een persoon een toponiem als tweede naam of vermeldde de tekst expliciet zijn of haar geboortestad. Als zulke indicatoren ontbraken, kon de context verder helpen. Zo werd bij een man die grondgebied in een bepaalde regio aan de kerk doneerde, aangenomen dat hij ook in die regio woonde. Een eventuele echtgenote en verdere familie werden die tot diezelfde regio gerekend.
Wanneer zulke aanwijzingen ontbraken, dan werd de plaats waar de oorkonde was opgesteld genoteerd als de locatie voor de personen die erin genoemd werden.
Enkele personen werden geregistreerd in meerdere regio's. De 7e-eeuwse Sint Amandus, bijvoorbeeld, begon zijn carrière in Gent (regio Vlaanderen) en werd later bisschop van Maastricht (regio Zuid). Zo iemand werd gerekend tot de regio waarin hij/zijn voor het eerst werd vermeld.
Bij een klein aantal personen (allemaal mannen) was niet precies duidelijk waar ze thuis hoorden, alleen dat het in 'Frisia' moest zijn. Dit kon de regio Noord of West zijn, maar misschien ook Oost of Centraal. Deze personen zijn in de (zevende) regio 'Frisia' geplaatst. Ze zijn bij de analyses van verschillen tussen de regio´s buiten beschouwing gelaten.

De inventarisatie omvat personen die binnen het studiegebied geboren werden en/of er een gedurende meerdere jaren verbleven. Willibrord en Bonifatius staan wel op de lijst maar de bisschoppen van Keulen en Luik en de pausen uit Rome niet. De Frankische koningen en Duitse keizers vallen tussen deze twee categorieën in: ze woonden buiten het studiegebied, maar kwamen er wel af en toe op werkbezoek. Ik heb hen (en hun eega's) niet opgenomen in deze verzameling.

Sociale klasse

Er is geprobeerd elk persoon in te delen in een van de vijf sociale klassen:
- geestelijken: monniken en nonnen, kerkproosten, priesters, abten en abdissen, bisschoppen, etc.
- edelen: ridders, graven, hertogen en koningen, hun echtgenotes en nakomelingen,
- burgers/vrijen: het gewone volk, inclusief landeigenaren zonder adellijke titel,
- slaven (of onvrijen): mancipia en lites,
- getuigen: ondertekenaars van oorkonden waarvan de sociale status niet kon worden vastgesteld.

Personen die werden geboren als edele, en op latere leeftijd geestelijke werden (bijvoorbeeld bisschop Egbert, zoon van graaf Dirk) werden in de klasse geestelijken geschaard.

Aantallen individuen

De onderstaande tabellen geven de aantallen individuen die geïdentificeerd zijn, en de verdeling over de zes eeuwen, de zeven regio's en de vijf sociale klassen.

Regio per eeuw c7 c8 c9 c10 c11 c12 totaal
M Noord 4 30 112 80 275 55 556
Oost 0 60 176 50 56 186 528
Centraal 8 37 123 100 195 342 805
West 12 9 27 78 50 300 476
Vlaanderen 33 41 187 450 682 459 1853
Zuid 40 66 26 133 237 372 874
Frisia 8 1 23 0 0 2 34
totaal 105 244 674 891 1495 1717 5126
V Noord 0 3 31 13 30 4 81
Oost 0 4 18 7 7 5 41
Centraal 0 6 27 24 8 7 72
West 1 4 7 19 18 57 106
Vlaanderen 9 17 61 76 212 120 495
Zuid 9 9 1 23 35 51 128
Frisia 0 0 0 0 0 0 0
totaal 19 43 145 162 310 244 923

Sociale klasse per eeuw c7 c8 c9 c10 c11 c12 totaal
M geestelijkheid 35 57 66 115 206 363 842
edelen 15 24 44 79 187 132 481
burgers/vrijen 52 92 386 287 752 1004 2573
horigen 3 26 65 91 49 34 268
getuigen 0 45 113 319 301 184 962
totaal 105 244 674 891 1495 1717 5126
V geestelijkheid 3 3 1 6 5 6 24
edelen 5 6 5 19 37 26 98
burgers/vrijen 8 20 75 93 207 190 593
horigen 3 14 63 44 60 22 206
getuigen 0 0 1 0 1 0 2
totaal 19 43 145 162 310 244 923

Regio per sociale klasse geestelijken edelen burgers horigen getuigen totaal
M Noord 22 47 467 2 18 556
Oost 24 48 343 39 74 528
Centraal 273 74 380 29 49 805
West 58 43 335 40 0 476
Vlaanderen 270 119 671 148 645 1853
Zuid 193 145 350 10 176 874
Frisia 2 5 27 0 0 34
totaal 842 481 2573 268 962 5126
V Noord 0 8 73 0 0 81
Oost 4 10 10 16 1 41
Centraal 2 11 40 19 0 72
West 6 16 76 8 0 106
Vlaanderen 2 24 325 143 1 495
Zuid 10 29 69 20 0 128
Frisia 0 0 0 0 0 0
totaal 24 98 593 206 2 923

Het is duidelijk dat de aantallen niet gelijk verdeeld zijn over geslacht, regio, klasse en tijd. Er werden veel meer mannen dan vrouwen geregistreerd, in de loop van de tijd werden er per eeuw steeds meer personen geregistreerd, en de totalen per regio liepen sterk uiteen.
Bij nadere bestudering van de tabellen blijkt dat de toename van aantallen in de tijd niet opging voor elke geslacht/klasse- of geslacht/regio-combinatie. Er waren in de vroege Middeleeuwen maar weinig vrouwelijke geestelijken, en mannelijke geestelijken waren veel te vinden in de Centrale regio, maar juist niet in het Noorden en Oosten. In de regio Noord waren vrijwel geen horigen, althans, hun namen zijn niet opgetekend. De getuigen waarvan de precieze sociale klasse niet duidelijk was waren vrijwel allemaal mannen, en zo zijn er nog tal van ongelijkmatigheden aan te wijzen.

De ongelijkmatigheid van het beschikbare materiaal is een gegeven waar niets aan te doen is, maar dat wel steeds in het oog gehouden moet worden bij het interpreteren van de gevonden verschillen en patronen.

Schrijfwijzen

Indien een bron meermalen werd uitgegeven, dan is voor de schrijfwijze van de persoonsnamen de meest recente uitgave aangehouden.
Vaak werd de naam van een persoon op verschillende wijzen gespeld, soms zelfs binnen één oorkonde. In deze inventarisatie zijn de diverse schrijfwijzen allemaal weergegeven, waarbij is aangegeven wat de de meest gangbare was. Echter, de verschillende Latijnse uitgangen (bij mannen: -us, -um, -em, -i, -ii, -ne, etc.; bij vrouwen: -a, -da, -de, -em, -is, etc.) zijn niet steeds allemaal weergegeven: per schrijfwijze is alleen de meest frequente uitgang in de lijsten opgenomen. Ook de diverse schrijfwijzen van de letter w (uu, uv, vu) zijn niet allemaal opgenomen: als er verschillende spellingen voorkwamen, dan is alleen de w weergegeven.

Statistiek

Om vast te stellen of gevonden verschillen statistisch significant waren is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets (uitkomst: X²-waarde; df = degrees of freedom = aantal vrijheidsgraden; p = probability = waarschijnlijkheid).

Noten
1 - Het was lastig om individuen te identificeren wanneer in dezelfde omgeving een bepaalde naam in korte tijd meermalen voorkwam. Dit was bijvoorbeeld het geval in Utrecht in de 11e eeuw toen tal van geestelijken, vaak met dezelfde namen, als getuigen bij oorkonden optraden. Een paar decennia later leek het in de regio Haarlem-Alkmaar te wemelen van de Allards, Isbrands, Walo’s en Galo’s. Om hier de individuen uit elkaar te houden zijn de studies van Van Vliet (2002, met name bijlage 3) en Vis (1993, met name p. 107) gevolgd.
2 - Zes personen zijn buiten de beschouwing gelaten omdat niet zeker was of het mannen of vrouwen waren: Ama, Eeba (of Geba), Hera (tweemaal), Luua (of Luva) en Sita, allemaal burgers en getuigen in een Alkmaarse oorkonde uit 1116 (OHZ 99). Volgens Tanneke Schoonheim (2004, p. 15) waren het mannen, maar Jurjen Vis (pers. comm., februari 2012) meent dat dit niet zeker is. Deze zes Alkmaarse twijfelgevallen komen daarom in de lijsten en de analyses niet voor en zijn niet meegeteld in het totaal van 6049.
3 - Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse toponiemen, door Künzel, Blok en Verhoef (1988).Start
Pagina


Inleiding
Materiaal & Methoden
Samenvatting

Regio's
Referenties
Lijsten:
Mannennamen
Mannennamen uitgebreid
Vrouwennamen
Vrouwennamen uitgebreid
Stammentabel
Bijnamen
Analyses:
Niet-Germaanse namen
Eenstammige namen
Variatie
Toenamen
Compositieregels Vernoemen
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
www.keesn.nl

Laatste update: september 2012