Namen in de Lage Landen voor 1150

Vroeg-middeleeuwse persoonsnamen in Nederland en Vlaanderen

Stammentabel voor Germaanse namen

Onderstaande lijst geeft alle elementen (of stammen) van de Germaanse persoonsnamen die werden aangetroffen in de Lage Landen voor 1150.
Hier zijn de stammen gespeld volgens Förstemann (1900). In de namentabel zijn talloze variaties op deze standaard-schrijfwijze te vinden. De betekenissen zijn grotendeels gebaseerd op Förstemann (1900), soms op van der Schaar (1992) of Mansion (1924) en, in enkele gevallen, Pokorny (1959) en Schoonheim (2004). Voor elke stam is aangegeven hoe vaak deze werd gebruikt in mannennamen en in vrouwennamen, en als eerste element van een naam (protothema) of als tweede element (deuterothema).
Het was niet altijd mogelijk om met zekerheid de samenstellende elementen te identificeren; de onzekere elementen staan onderaan de tabel.

stam betekenis frequentie als eerste element frequentie als tweede element totaal
man vrouw man vrouw
Aba koosnaam voor Alb*, Adelb*, Agb*, etc. 21       21
Abar krachtig, werkzaam   2     2
Af voorouder / kracht, vermogen 1       1
Ag scherp van het zwaard / vrees 45 1     46
Agil scherp van het zwaard / vrees (= Ag) 29 1 2   32
Agin scherp van het zwaard / vrees (= Ag) 16 1     17
Agis huiveringwekkend 8 2     10
Aiva wet 12 3     15
Alda oud 47 5     52
Alfi elf 39 12     51
Alhi tempel   1     1
Alja anders 5       5
Aljan sterkte 4       4
Amal arbeid 21 5     26
Amat ? inspanning, ijver   2     2
Ambr volksnaam Ambronen 3       3
An grootvader, voorouder / begunstigen 15 1     16
And geest / jaloezie 7       7
Angil angel / engel 62 17     79
Ansi god 70 6 3   79
Ansti dank 1       1
Aper ? van Abar, Ebur, of afkorting van Adalbert 6       6
Arin vogelnaam arend 93       93
Asca es 21       21
Atha vader / goed, bezit 20 3     23
Athal edel 231 43     274
Auda rijkdom, bezit 117 26     143
Austa oostelijk 5 2     7
Avi gunstig 11 31     42
Aza vader / goed, bezit (= Atha) 27 3     30
Badu strijd 14 9 3   26
Baga strijd 1       1
Balda moedig, boud 98 3 232 2 335
Bana moord, neerslaan / bevel 1   1   2
Banda vaandel     1   1
Barda reus 1       1
Barna kind, nageslacht     4   4
Bav afkorting van Baduwald etc. 8       8
Bera/Berin beer 80 10 20 2 112
Berhta schitterend 42 28 561 4 635
Bero tweede element -bera/berin of -berhta     12   12
Bib beven, sidderen 2 3     5
Bili mild, vreedzaam / strijdbijl, zwaard 4 2     6
Bland blond   1     1
Blic glans 2       2
Blidi blij 10 1     11
Bob jongen 2       2
Bod gebieden 5   35   40
Boj volksnaam Bojaren 7       7
Bon goed 2       2
Boran geboorte / drager, zoon 1   2   3
Bord schild 1   2   3
Bosi boos 14       14
Branda zwaard     58   58
Brodar broeder 3       3
Brord speerpunt     1   1
Brunja borst(schild) / bruin 17 1   2 20
Bun wonen 2       2
Burgi beschermen 9   1 85 95
Carl man, kerel 2       2
Chinda kind, nageslacht     2 1 3
Chnuz sterk 1   1   2
Clar helder 1 1     2
Crafti kracht 2       2
Cuni moedig, koen 23 4     27
Dadi daad 3 1     4
Daga dag 3 1 16   20
Dava gewoonte 1       1
Deurja duur 4 2     6
Disja wijs   1     1
Dod verkorting van -dolf namen, of verbastering van Dadi of Theuda 21 2     23
Doma oordeel, rechter 2       2
Don boogpees 1       1
Drog strijder 1       1
Drudi lief, vertrouwd 13 3   37 53
Dubon donker, grauw / vogelnaam duif 1 2     3
Dug krachtig, werkzaam 1       1
Ebur everzwijn 81 5     86
Ed van Atha of Id 4       4
Er eer 8 1     9
Era/Erin van Era of Harja 24 4     28
Ercan edele 19 5     24
Erla edele, graaf (Engels: earl) 14       14
Ermin godennaam Ermin, Irmin 10 27     37
Ernust serieus, ernstig 5       5
Erpa donker, grauw 15       15
Fag blijdschap 6       6
Falc vaal, glanzend / vogelnaam valk 1       1
Fara familie 2       2
Fasti stevig, vast 8 2     10
Filu veel 1       1
Fin volksnaam Finnen 2       2
Fladi zuiver, schoon / vloer, woning 2       2
Flan snel, brutaal 1       1
Flor ? van Latijns Florus, bloem / vloer, bodem 3       3
Forth vrees / vaart, doorgang 2 2     4
Fram roem, faam 2 1     3
Franc volksnaam Franken 24       24
Fravi heer 11 1     12
Frisa volksnaam Friezen 2 2     4
Frithu vrede 48 15 181 4 248
Froda wijs, verstandig 2       2
Fruma deugdelijk 6       6
Fulca volk 130 16 2   148
Funsa vooruit stormend     1   1
Gad verbond 2       2
Gaila frivool 32 9     41
Gairu speer 203 37 211   451
Gairu/Harja tweede element -er van Gairu of Harja     15   15
Gaman vreugde 1       1
Gardi (omheinde) tuin 3   3 90 96
Gavja woonplaats 1       1
Gib gift, geschenk 16 3   11 30
Gild geld 16 3 3 1 23
Gin verleiden 1       1
Gisil/Gis gegijzelde 49 11 14   74
Glis glinsteren   2     2
Goda god of goed / stamvader der Gothen (incl. stammen Gauta en Guda) 167 17 55 1 240
Goltha goud   1 4   5
Grima wreed / masker, helm 12 2 24   38
Grisja grijs     1   1
Guma man 13       13
Gundi strijd 27 3   6 36
Hab bezit 2 1     3
Hag/Hagan voordeel 9       9
Haidu fraaie verschijning       9 9
Haila gezond, heel 14 25     39
Haimi huis 80 1     81
Halida held 3 2     5
Han ? vogelnaam haan   1     1
Hardu hard, krachtig 19 1 405 2 427
Harja leger 112 10 224   346
Hathu strijd 50 10 3   63
Hauha hoog 4 1 1   6
Havik vogelnaam havik 1       1
Helan bedekking, omhulsel 3       3
Helma helm 6 1 103   110
Hildi strijd, slag 51 25   62 138
Hilp help 1       1
Himila hemel 1       1
Hloda luid, helder, vermaard (van wie men hoort spreken) 5 2     7
Horsca druk, vrolijk 2       2
Hraban vogelnaam raaf 18 1 41   60
Hraid beroemd 1       1
Hroc krassen (als een kraai) / voorzichtig 4   7   11
Hroma roem 7       7
Hrothi roem 206 9     215
Hugu verstand 68       68
Hund hoofdman 1   1   2
Huni volksnaam Hunnen 23   1 1 25
Husa huis 7       7
Hvelp welp     1   1
Hwadal bruisend 1       1
Ib van Ebur, Id, Iv, etc. 3       3
Ic van Ag of Id 1   2   3
Id ijver 3 19     22
Ig van Ag of Id 4 1     5
Im van Ermin 26 26     52
In huis, herberg 1   11 1 13
Ing afstammeling van     33   33
Ingvi volksnaam Ingweonen 4       4
Ir ? 2 1     3
Is/Isan ijs, ijzer 22 2     24
Iv taxusboom 2       2
Ka geen betekenis     7 10 17
Kin geen betekenis     53 11 64
Ko geen betekenis     81   81
La geen betekenis       34 34
Lac/Lec van Lac (tovenaar, waarzegger), Laic (spelen, dansen) of Lav (betekenis onbekend)     9   9
Laifa overlevende, zoon of dochter     28 5 33
Laitha leiden 17 1 2   20
Landa land 79 10 7   96
Lauga baden, rein       4 4
Leuba lief, kostbaar 31 6   1 38
Leudi volk 117 25     142
Lin geen betekenis     78 4 82
Lindi lindeboom / slang / schild / bron 1     35 36
Lis gaan, volgen       3 3
Lo geen betekenis     33   33
Lobbe sul, goede bloed 1       1
Mag kind / zwaard 9       9
Magan sterk 71 19     90
Mahti macht 3 14     17
Mana man 9   74   83
Marca paard / grens 12 3     15
Maru vermaard, beroemd 1   99   100
Matha eer     1 1 2
Mathal bijeenkomst 10 3     13
Maura volksnaam Moren 5 1     6
Mim godennaam Mimir 2 2     4
Min klein, liefde   2     2
Moda moed / geest 2 1 1 9 13
Mulv godennaam Mullo 1       1
Munda bescherming 1   34 3 38
Muni gedachte / beminnelijk 1       1
Nanthi durven 8   5   13
Nitha strijdlust 4       4
Nivja nieuw, jong 2       2
Nodi noodzakelijk 8 2 29   39
Northa noordelijk 7       7
Ob van Auda of andere A-stammen 2       2
Othal erfgoed 35 12     47
Radi raad 72 9 100 37 218
Ragan raad / de goden 168 38     206
Randu rand van een schild 3       3
Reif ? cirkel, band     3   3
Ricja rijk / koning 60 29 378   467
Rim sneeuw, rijp 2       2
Risi reus 1       1
Runa geheim / rune-teken 1   1   2
Sahs volksnaam Saksen 24       24
Salva zwart 5       5
Sarva bewapening 2 4     6
Scalca knecht     17   17
Scirja glanzend / scherpzinnig 1       1
Scoran tonsuur 1       1
Sibja sibbe, gemeenschap 1       1
Sigu/Sigis overwinning 120 20     140
Sintha weg, gang, krijgstocht 2     13 15
Snel snel 8 1     9
Staina steen 5 1 7   13
Stilja stil 1       1
Svaba volksnaam Sueven 2       2
Svaid branden, gloeien 1       1
Svana vogelnaam zwaan 1 3     4
Svintha sterk, dapper, snel, listig 5 1   64 70
Taita vrolijk / jeugdig 19 8 46   73
Thanc dank 16 1     17
Thegan degen / ridder 11 1     12
Theuda volk 231 36     267
Thinga bijeenkomst, 'ding' 3       3
Thiva dienaar     17   17
Thrasa snel / strijden 3       3
Thunar godennaam Thor / Donar 1       1
Thuring volksnaam Thuringer 1       1
Ub wild 9       9
Un geven 23       23
Ura oeros 1       1
Vacar waakzaam, wakker 1 1 14   16
Vadja overeenkomst, onderpand 1       1
Vald heersen 83 5 154   242
Valha neerwerpen, doden 45 3 13   61
Van hoop 23 1     24
Vand ? trektocht / twijg 9 5     14
Var hoede, bescherming / waarheid 5 2 4 30 41
Vardu bewaker   1 62   63
Varin hoede, bescherming / waarheid (= Var) 65 4     69
Vasu werkzaam zijn     2   2
Vaz van Vadja of Varin 24       24
Vela goed 1 2     3
Verca werk     3   3
Vid woud / weids 38 3   3 44
Vifa vrouw 1 5   34 40
Viga strijden, overwinnen 89 8 7 39 143
Vilja willen, verlangen 83 8     91
Vind/Vinid volksnaam Wenden 3 1     4
Vini vriend 20   194 1 215
Vor rondzwerven 1   1   2
Vrac wraak 1   1   2
Vulfa wolf 46 6 298   350
Vulthar roem, eer 1       1
Vunja geluk 1       1
Wi stam beginnend met Vi 3       3
Wl afkorting van Vilja, Vulfa of Fulca 19 3     22
Za geen betekenis     1 14 15
Zo geen betekenis     127   127
A*     1     1
B*       14   14
E*   1       1
Ha*   9 1     10
Hi*   1       1
Ho*   2       2
L*   1       1
Li*   2       2
M*       2   2
Ma*   1       1
Na*   1       1
No*   1       1
R?       1   1
Ra*   3       3
S*   1       1
W*   3 1     4
onbekend   8 2 5 3 18
geen       609 187 796
totaal aantal stammen 239 126 87 41
totaal aantal individuen 4926 866 4926 866Start
Pagina


Inleiding
Materiaal & Methoden
Samenvatting

Regio's
Referenties
Lijsten:
Mannennamen
Mannennamen uitgebreid
Vrouwennamen
Vrouwennamen uitgebreid
Stammentabel
Bijnamen
Analyses:
Niet-Germaanse namen
Eenstammige namen
Variatie
Toenamen
Compositieregels Vernoemen
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
www.keesn.nl

Laatste update: september 2012