Lex Frisionum

The Lex Frisionum is the Frisian book of law. It was recorded 12 centuries ago, during the reign of Charlemagne.

This site offers information about the contents and the origin of the Lex.
Four webpages contain the full original text of Lex Frisionum (in Latin) plus a translation into English ( Kees Nieuwenhuijsen).

The conversion of fine amounts into silver pennies has been done by Dr. D.J. Henstra.

De Lex Frisionum is het Friese wetboek. Het werd 12 eeuwen terug opgetekend, in de tijd van Karel de Grote.

Deze site geeft informatie over de inhoud en het ontstaan van de Lex.
Vier webpagina's geven de volledige originele tekst (in het Latijn) en een vertaling in het Nederlands ( Kees Nieuwenhuijsen).

De omrekening van boetebedragen naar zilveren penningen is uitgevoerd door Dr. D.J. Henstra.


English
Introduction
Table of contents
Text and translation
Explanatory notes
References
Versions
Nederlands
Inleiding
Inhoudsopgave
Tekst en vertaling
Toelichting
Referenties
Versies

Kees Nieuwenhuijsen e-mail:
kees.nieuwenhuijsen@tip.nl
Last update:
January 2010
My other webpages:

www.keesn.nl

Medieval names

Names before 1150
Names 1250 - 1300
Nordic Names
Medieval law

Lex Frisionum
Ewa ad Amorem
Miscellany

Prices of weapons
Dutch medieval sources
Vlaardingen 1018
Maciejowski Bible