Nordic Names in the Low Countries
Noordse Namen in de Lage Landen


A survey of Nordic persons in the Low Countries during the viking period.

The names of all Nordic persons that had a relationship with the Low Countries, and that were recorded in contemporary (and some selected non contemporary) written sources.

Compiled by Luit van der Tuuk,
website created by Kees Nieuwenhuijsen.
Een overzicht van Noordse personen in de Lage Landen gedurende de vikingperiode.

De namen van alle Noordse personen die een relatie hadden met de Lage Landen, en die zijn geregistreerd in eigentijdse (en enkele geselecteerde niet-eigentijdse) geschreven bronnen.

Samengesteld door Luit van der Tuuk,
website gecreŽerd door Kees Nieuwenhuijsen.

English
List of Persons
References
Nederlands
Personenlijst
Referenties

Lees meer over roemruchte Vikingen in de Lage Landen in: Ferrum paganorum incanduit

First version:
18 October 2005

Last update:
26 October 2007


home page:
www.keesn.nl
© Luit van der Tuuk and
Kees Nieuwenhuijsen

e-mail:
kees.nieuwenhuijsen@tip.nl

Names before 1150
Names 1250 - 1300
Nordic Names
Dutch medieval sources
Lex Frisionum
Ewa ad Amorem
Vlaardingen 1018
Maciejowski Bible