Noordse Namen in de Lage Landen - Lijst

Alle personen zijn hier weergegeven met hun vermoedelijke Noordse namen, indien mogelijk in een Oud Noorse (ON) spelling, zoals die bevoorbeeld gevonden kan worden in: Finnur Jónsson (ed.), Snorri Sturluson, Heimskringla, Nóregs konunga sögur (Copenhagen 1911). De ‘o met haakje’ is hier weergegeven als een ‘ö’. ON is meestal specifiek Oud IJslands.
Voor elk subject geeft de lijst:
- de namen zoals ze voorkomen in de schriftelijke bronnen (Latijnse namen in de nominativus) met de belangrijkste spellingsvarianten;
- een korte biografische beschrijving, om de persoon te identificeren en zijn relatie met de Lage Landen duidelijk te maken;
- de schriftelijke bronnen waarin de persoon voorkomt (zie Referenties Pagina).

Björn naam in de bronnen: Beren, Bern
Genoemd als tussenpersoon bij een overdracht van goederen in 834.
bron: OSU I, 68
Gormr naam in de bronnen: Vurm, Vurmonus, Wurm
Een van de vikingleiders (principes) aanwezig in de versterking te Ascloha aan de Maas (waarschijnlijk Asselt bij Roermond) in 882.
bron: AB 882, 284; AF 882, 132
Guđröđr naam in de bronnen: Godefridus, Godefrith, Godofridus, Godćfridus, Gotafridus, Gotafrich
Koning van de Denen die in 810 Frisia aanviel en een schatting oplegde aan de bevolking. Hij werd voor het eerst vermeld in 804 toen hij probeerde te onderhandelen met Karel de Grote en hij werd vermoord in 810 door een van zijn volgelingen.
bron: ARF 810, 94; EVK 810, 182; RP1 810, 69.
Guđröđr naam in de bronnen: Godafrid(us), Godefrid(us), Godefrit, Godćfrid(us), Gothafrich, Got(h)afridus
Na de dood van zijn vader Klakk-Haraldr in 852 zwierf hij rond als piraat in het koninkrijk van Karel de Kale. Samen met zijn neef Hrśrekr regeerde hij over 'het grootste deel van Frisia’ gedurende enige tijd na 855. Toen vertrok hij naar Engeland en hij kwam in 879 terug naar het continent met het ‘grote leger’. In 882 sloot hij een overeenkomst met keizer Karel de Dikke in Ascloha aan de Maas en ontving toen 'heel Frisia'. Hij werd gedoopt en trouwde Gisla, een dochter van koning Lotharius II. In 885 spande hij met Hugo, de broer van Gisla, samen tegen de keizer, maar hij liep in de val en werd vermoord tijdens onderhandelingen.
NB: het is goed mogelijk dat de Guđröđr die genoemd wordt tot 855 niet dezelfde persoon is als degene die vanaf 879 genoemd wordt.
bron: AB 852, 82; AB 855, 90; AV 880, 296; RP2 881, 260; AF 882, 116, 118, 132; AB 882, 284; AV 882, 302/3; AE 882, 122; RP2 882, 264; RP2 885, 268, 270; AV 885, 308; AE 886, 122/3
Hálfdan naam in de bronnen: Healfden(a/e), Haldan(i), Halden, Hal(f)dene, Halpdani
Vikingleider, waarschijnlijk gedurende enige tijd gelegerd in Walcheren. Hij voer in 855 naar Engeland om het land te plunderen. In 876 werd hij heerser over Northumbria en een jaar later werd hij gedood, alhoewel men ook zegt dat hij koning werd van de dubgennti (donkere heidenen = Denen) in Ierland.
bron: HC 52; ALD 855, 506
Háls naam in de bronnen: Hals
Een van de vikingleiders (principes) aanwezig in de versterking te Ascloha aan de Maas (waarschijnlijk Asselt bij Roermond) in 882.
bron: AF 882, 132
Haraldr naam in de bronnen: Herialdus, Herioldus, Herioldus iunioris
Haraldr junior was de (oudere?) broer van Hrśrekr. Hij plunderde de Friese kusten en bezette Walcheren in de late jaren dertig van de 9e eeuw. Hij ontving delen van Frisia van Lotharius I, die een sterke (marine) macht nodig had in de kuststreken van zijn rijk. Haraldr stierf rond 844 nadat hij waarschijnlijk in ongenade was gevallen bij de koning.
bron: AF 850, 38; AB 841, 54; NH 444; AX 850, 350
Hemingr naam in de bronnen: Amingus, Hemminch, Hemmingus
Hij was een commandant (dux) van de keizer in Frisia en werd gedood tijdens een viking-aanval op Walcheren in 837. Hij was een broer van Klakk-Haraldr en hij was al aanwezig in het Frankische rijk in 812, toen hij gevangen werd gehouden. Een jaar later kwam hij vrij.
bron: AF 837, 22; TVH 252
Hróđulfr, Hrólfr naam in de bronnen: Hr(u)odulfus, Rodulf(f)(us), Ruodoldus, Ruodolfus, Rothulf, Rothwlf, Rodolb
Na de dood van zijn vader Klakk-Haraldr in 852 plunderde hij de zuidelijke kusten van Ierland. Later verscheen hij in het koninkrijk van Lotharius II en hij was waarschijnlijk gelegerd in Walcheren. Na de dood van Lotharius onderhandelde hij vergeefs met Karel de Kale. Hij werd gedood door de plaatselijke bevolking tijdens een aanval op Oostergo in Frisia in 873.
bron: AB 864, 128; AB 872, 222/4/6; AB 873, 230; AF 873, 90; AX 873, 368; VG 59
Hrollaugr; Hrólfr naam in de bronnen: Robertus, Rodulfus, Rollo, Rosso, Rolla
Hij voer van Engeland naar Walcheren en verwoestte het gebied waarschijnlijk rond 874. Naderhand bezette hij het gebied rond de Seine en werd hij benoemd tot graaf van Rouen door koning Karel de Eenvoudige. Hij was, beter bekend als Rollo, de stamvader van de hertogen van Normandië.
bron: DQ 149-151; WJ 794-795, EH 35
Hrśrekr naam in de bronnen: Roric(h)(us), Rorigus, Rorik, Ruorich
Hrśrekr viel enkele jaren lang Frisia aan, nadat hij in ongenade was gevallen bij Lotharius I, en voordat hij in 850 Dorestad terug kreeg. Sindsdien was hij gedurende zo'n 25 jaar een machtig heerser over (West) Frisia. Alle Frankische koningen van die tijd kregen met hem te maken. Zijn aanwezigheid beinvloedde zelfs het Verdrag van Meerssen in 870.
bron: AF 850, 38; AB 850, 76; AX 850, 350; GAF 303; AB 855, 88/90; AF 857, 50; OGZ 50; OSU 73; FAN 241; AB 863, 116; AB 867, 166; AB 870, 206; AB 872, 222/4; AF 873, 88; AX 873, 368; AF 882, 118; AB 882, 284; AV 882, 302
Ívarr Hingwar, Hungarius, Inguar(us), Ingwar(e), Inwćre, Iuguar, Ivarus, Ynguar, Ywar
Vikingleider, waarschijnlijk gedurende enige tijd gelegerd in Walcheren. Hij voer in 855 naar Engeland om het land te plunderen.
bron: ALD 506; VE 510-511
Kálbi naam in de bronnen: Calbi
Deense vikingleider, waarschijnlijk gedurende enige tijd gelegerd in Walcheren. Hij sneuvelde in 863 tijdens een beleg van een eiland in de Rijn nabij Xanten.
bron: AX 864, 354
Katla naam in de bronnen: Cathle, Catla
Vrouw van de Svear . Zij bezocht Dorestad rond 848 om het geld van haar moeder Frideburg te verdelen onder de armen.
bron: VA c.20
Klakk-Haraldr Haraldus (Clac, Clak), Harioldus, Herialdus, Hericus, Heri(h)oldus, Heriolt, Herold(us)
Deense king die werd verbannen uit zijn koninkrijk en naar het Frankische rijk vluchtte. Hij werd gedoopt en ontving het graafschap Riustringen in Frisia in 826 van keizer Lodwijk de Vrome. In 852 werd hij in zijn graafschap gedood door (waarschijnlijk) Saksische edelen.
bron: AVH 324; TVH 234; AF 852, 42
Knútr naam in de bronnen: Knut
Genoemd als tussenpersoon bij een overdracht van goederen in 834.
bron: OSU I, 68
Óláfr naam in de bronnen: Olaf, Olaph, Olas, Olau(u)us (martyris)
Olaf de Heilige, koning van Noorwegen 1015-1030, voerde een slag aan de kust van Kennemerland (Kinnlima-síđu).
bron: H 186
Ragnarr naam in de bronnen: Raginarius, Raginerus, Reginherus, Ragnerus
Hij ontving de cella van Torhout in Vlaanderen van Karel de Kale rond 834. Kort daarna viel hij in ongenade bij de koning en hij nam wraak door het Seine-gebied te verwoesten. Hij stierf waarschijnlijk in 845. Rond deze historische figuur is de legendarische Ragnarr Lođbrókk gecreëerd, voornamelijk in de 12e eeuw.
bron: VA c.21, 36; TG 14; AX 845, 348
(samenstellingen van) Ravn/Hrafn naam in de bronnen: Ravn, Ravnolf, Ravnilt, Ravnvine, Ravngot, Landravn, Thancravn, Baldravn
In Vlaanderen in het dorp Snellegem kwam in de 10e eeuw een groep namen voor met het naam-element Ravn. De individuen behoorden tot dezelfde clan. Het naamelement Raven (of Raban) kwam algemeen voor in de gehele Germaanse wereld, en was niet specifiek Scandinavisch. De spelling 'Ravn' zou kunnen wijzen op een Noordse voorouder.
bron: oorkonde van de Sint Pieters Abdij te Gent, gepubliceerd in: Naamkunde 16 (1984), 183-200.
Sigfröđr naam in de bronnen: Sifridus, Sigafrid(us), Sige(m)fredus, Sigefridus, Sigenfredus, Sigfridus, Sigifrid(us), Sygafridus
In 879 kwam hij uit Engeland naar het continent met het ‘grote leger’. Hij zou dezelfde kunnen zijn die het Frankische rijk verliet na 865. In 882 sloot hij een overeenkomst met keizer Karel de Dikke in Ascloha aan de Maas en hij verliet het keizerrijk na de ontvangst van een schat aan zilver en goud. In 887 kwam hij terug in de Lage Landen en hij werd gedood, in Frisia (Annales Vedastini) of in Leuven (Annales Fuldenses).
bron: AB 865, 152; RP2 881, 260; AF 882, 132; AB 882, 284; RP2 882, 264; AE 882, 122; AV 887, 314; AF 891, 154; MAB 891, 47
Steinarr naam in de bronnen: Stemmarus
Getuige in een oorkonde van de Abdij Blandinium, 993/4. Alhoewel deze persoon een typisch Noordse naam heeft, zou hij best in Vlaanderen geboren kunnen zijn.
bron: DB 185
Ubbi naam in de bronnen: Habba, Hubba, Ubba, Ubbe dux Fresonum, Ubbi, Ubbo dux Fresiorum
Ubbi ‘de Fries’, leider van de ‘Scaldingi’, de vikingen van de Schelde, die naar Engeland kwamen in 855. In latere bronnen werd hij geďdentificeerd als een zoon van de legendarische Ragnarr Lođbrókk. Hij sneuvelde tijdens een slag in Wessex in 878.
bron: HC 50, 52; ALD 506; AL 53; CR 16; ASC 71; VAM 62; ASC 878; VE 510-511
Ţorgils naam in de bronnen: Durghis
Horige van de graaf van Vlaanderen. Alhoewel deze persoon een typisch Noordse naam heeft, zou hij best in Vlaanderen geboren kunnen zijn.
bron: oorkonde van de kerk van Sint Donatian te Brugge, circa 1170, in: Mededelingen Naamkunde 31 (1955), 172-174.
Ţorsteinn naam in de bronnen: Turstein
Getuige in een oorkonde uit 1138. Alhoewel deze persoon een typisch Noordse naam heeft, zou hij best in Vlaanderen geboren kunnen zijn.
bron: oorkonde 14 van Sint Bertijns van Poperinge te Gent, in: Mededelingen Naamkunde 31 (1955), 172-174.
Ţorsteinn naam in de bronnen: Durstenus
Man van de graaf van Vlaanderen, 1168-1191. Alhoewel deze persoon een typisch Noordse naam heeft, zou hij best in Vlaanderen geboren kunnen zijn.
bron: oorkonde 28 van Sint Bertijns van Poperinge te Gent, in: Mededelingen Naamkunde 31 (1955), 172-174.
Ţorsteinn naam in de bronnen: Thurnesten
Getuige in een oorkonde, jaar niet bekend. Alhoewel deze persoon een typisch Noordse naam heeft, zou hij best in Vlaanderen geboren kunnen zijn.
bron: oorkonde van de kerk van Sint Donatian te Brugge, circa 1170, in: Mededelingen Naamkunde 31 (1955), 172-174.


Meer informatie over de personen die op deze site worden genoemd is te vinden op www.gjallar.nl: Gjallar, Noormannen in de Lage Landen.

Noordse Namen in
de Lage Landen

Start pagina

Personenlijst
Referenties
Ferrum paganorum incanduit