Ferrum paganorum incanduit

Het ijzer van de heidenen schitterde
Deense heersers in de lage landen geportretteerd

Ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan werd door het Viking Genootschap een brochure uitgebracht onder de titel "Ferrum paganorum Incanduit – Het ijzer van de heidenen schitterde, Deense heersers in de lage landen geportretteerd". Het betreft een historisch werk van de hand van Luit van der Tuuk uit Utrecht, dat in 80 bladzijden een aantal markante Vikingfiguren belicht die zich in onze contreien ophielden.

Ferrum paganorum incanduit
De tijdloze brochure, die we onder de noemer van historische uitgave moeten plaatsen, is de neerslag van een studie die enkel gebaseerd is op contemporaine bronnen. Het is evenwichtig van opmaak en voorzien van goede illustraties. Het bevat een uitgebreide literatuurlijst, een genealogische tabel en overzichtlijst van figuren. Het voorwoord is van de hand van Erik De Quick die o.a. pleit voor meer samenwerking tussen academici en amateurs op het vlak van historisch onderzoek. Het boekje oogt zeer professioneel en is ook voorzien van een uitgebreide colofon. De duidelijke inhoudstafel geeft je onmiddellijk een overzicht van wat je te wachten staat, met ronkende titels als: "Klakk-Haraldr, the comeback-kid', "Haraldr Junior, huursoldaat van Lotharius', "Hroerekr, Francorum regibus fidelis', "Guóroór, de zeekoning in het Frankische politieke web" en "de Saksische connecties van Ragnarr" wordt je meegesleurd in het politieke bedrijf van de 9e en 10e eeuw. Het spel om het verwerven van de macht in het voormalige rijk van Karel De Grote, waarin de Vikingen als eerste bedreigende factor, maar ook als deelnemers aan de macht, vaste pionnen waren. Kerk en staat sloten pacten met de Deense heersers die hun macht zienderogen uitbreidden. Verbazingwekkend is het te horen dat Walcheren een echt "piratennest" was waar de Vikingen zich schuilhielden en van waaruit ze zowel het Frankische als het Lotharische rijk bedreigden en de toegangswegen over water controleerden.

Een klein boekje, maar een grote historische uitgave, leuk om tijdens de vakantiedagen door te nemen en om een massa historische informatie op te doen. Voor elke mediëvist en voor elke geïnteresseerde een niet te missen werk.

Te bestellen bij:
Viking Genootschap p/a Erik De Quick, Korte Mermansstraat 4, 2300 Turnhout of via viking.genootschap@pandora.be

Prijs:
€ 10,00 (inclusief verzendkosten, zowel voor België als voor Nederland).

Technische Fiche:
Titel: ferrum paganorum incanduit. het ijzer van de heidenen schitterde – Deense heersers in de lage landen geportretteerd.
Auteur: Luit van der Tuuk.
Type: Historische brochure, vroege middeleeuwen, vikingen, Noormannen
Uitgeverij: © 2005 Viking Genootschap.
Formaat en Omslag: A5; 14,5 x H: 21 cm. Omslag met zacht karton in vierkleurendruk.
Algemeen: Zwart-wit Laserprintkopie, voorzien van prenten, voetnoten onderaan elke bladzijde, duidelijke inhoudstafel, uitgebreide literatuurlijst en lijst van figuren.
Wettelijk Depot: Dw/2005/10.630/1


Meer informatie over de personen die op deze site worden genoemd is te vinden op www.gjallar.nl: Gjallar, Noormannen in de Lage Landen.

Noordse Namen in
de Lage Landen

Start pagina

Personenlijst
Referenties
Ferrum paganorum incanduit