Namen in de Lage Landen 1250-1300

Hoog-middeleeuwse voornamen en achternamen in Nederland en Vlaanderen

Eigennamen - mannen

Eigennamen van mannelijke inwoners van de Lage Landen, geregistreerd in oorkonden en rekeningen tussen 1250 en 1300 AD. Germaanse namen zijn gesorteerd volgens de eerste en tweede elementen. Niet-Germaanse namen staan onderaan de lijst.
De kolom 'Naam' geeft de meest gangbare schrijwijze. In de kolom 'Alternative spelling' staan andere schrijfwijzen in alphabetische volgorde.
De kolommen 'OUD' t/m 'GRO' geven het aantal keren dat elke naam werd aangetroffen in de 7 locaties die werden bestudeerd. Voor meer informatie over een voornaam, zoals waar deze voorkwam, en met welke achternaam: download het Excel sheet met ruwe data (550 Kb).

Germaanse eigennamen

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Adal   Alem Alamus, Adone, Ellic   2   1     1 4
Adal b* Abben         1       1
Adal bald Eelbout     1           1
Adal bern Alebaren Alebernus, Aper     1 2 1     4
Adal bert Albertus Alberone, Alebertus, Alebrecht, Aper 1   2 2 5 1 4 15
Adal brand Alebrando       1         1
Adal hard Alard Alaert, Alart   2 6 3 1 4 3 19
Adal kin Abelkijn         2       2
Adal tet Eltetus Eltato             1 1
Adal war Alwar Alwair           4   4
Adal win Alwin Alewinus         1 1   2
Adal wulf Adolfus Adolphus, Aldulfo             5 5
Ag   Eghenonis       1         1
Ag bert Egbertus Agberto, Ecbertus, Eckbertus, Egghebrecht         1   12 13
Ag hard Eggerdus               1 1
Agil ward Eylwardo               2 2
Alb   Elberino               1 1
Alb ric Alvericus               1 1
Amal ger Amelgeir           1     1
Angil   Ingel Engel, Enghel, Inghel, Jwein   3   1       4
Angil bert Engelbertus Eingelberto, Emgebertus, Enghelbrechs, Enghelbrecht, Ingelbertus, Inghelbertus, Jngelbrecht 2 1 7   3   2 15
Ans helm Anselmi           1     1
Arn kin Arnekin Annekinus, Annekonis 2       1   1 4
Arn wald Arnoud Aernout, Airnt, Arnold, Arnoudekine, Arnout, Arnuldo, Arst, Artus, Harnoude 5 21 35 21 18   5 105
Arn wulf Arnulphus   18 1           19
Asc ric Assceric     1           1
Ase   Ase         1       1
Ase helm Ancelmus Ancelin     1   2     3
Bad   Batten Papen, Payen (1)       2   1   3
Bald hard Bollarde         2       2
Bald kin Bodekine Boudekine, Bottekine, Buedine       3       3
Bald win Boidin Baldewin, Balduinus, Baldwinus, Bodijn, Bodwine, Boidiin, Boidekinus, Boidijn, Boud, Boudekin, Bouden, Boudenkin, Boudin, Bouduin, Bouen, Boydekinus, Boydewino, Boydijn, Boydine, Boyt, Buedin, Buedyne, Buete 22 55 8 7 3   2 97
Bern   Bernero               1 1
Bern hard Bernardus Barnarde, Barnart, Bernart 1   4 1 3   4 13
Bern wald Barwoud Berwoldus       2   2   4
Bert   Betten         3       3
Bert ger Breghtgherus             1   1
Bert hard Bartrarde         1       1
Bert wald Bertoldus Bartholdus, Bartoude, Bertholdus, Bertout     1 2 1   2 6
Bilen grim Pelegrim Pelegrinus, Peligrine, Peregrijm     1 3       4
Blank hard Blankard         1       1
Blom hard Blomart   1             1
Bo*   Bobone Bolonis     1       1 2
Bodo * Butsel           1     1
Brand kin Brandekijn         2       2
Brun   Brun Bruno 1         2 1 4
Chlod win Lotijn     1           1
Clara bald Clarebout Clareboude       1 1     2
Clara ward Claward         1       1
Cuni   Curdiin             1   1
Cuni rad Conrado       1         1
Cuni rad Conrad Coenradus, Conrardus, Conrart   1   1 7   1 10
Cuni zo Conzone       1         1
Dag   Deghen         1       1
Eber   Ever           1     1
Eber dag Everdey         2       2
Eber ger Evergero               1 1
Eber hard Euerardus Eueraerd, Eueraert, Euerart, Everaed, Everaerd, Everaet, Everard, Everardt, Everart, Everhardo   7 5 4 3 1 1 21
Eber ing Everyng               1 1
Eber od-ger Euerocker             2   2
Eber wacchar Everocker         1       1
Er bald Erenboede         1       1
Ernst   Arnst Arnest       1 1     2
Falc   Valken         1       1
Falc?   Fellen         1       1
Fast lin wasseliin wasselinus   3           3
Fast rad Vastraid Fastrado, Vastradi, Vastraed, Vastrardo     1 4 1     6
Folc   Poppo Fokko, Poppe 1 1   3     2 7
Folc bert Folpertus Volpertus, Volprecht, Voubertus 1     2   2   5
Folc hard Folcard Folcardingh, Folkerd, Pollard, Volkard, Volcaerd 2     2     4 8
Folc her Folkero Volker   1         2 3
Folc?   Voghel         1       1
Frank   Franco Franconis, Vranc, Vranke   1 3 2       6
Frid ric Frethericus Frederic, Fridericum, Vrederic, Vrederike       2 6 2 7 17
Fro   Vroeden Vroden       3       3
Fro wald Froumoldus   1             1
G* kin Geykonis Gaykonus             2 2
Geb hard Gheuardus       1         1
Gel   Galo             1   1
Gel mar Gelmarus               1 1
Geld kin Gheldekin         1       1
Geld mar Geldmaro Gieldmaro             1 1
Ger   Gheram Ghene, Ghenin 1 1     1     3
Ger bern Gherbaren Gerbaren       1       1
Ger brand Gherbrandus Gerbrand           2   2
Ger hard Gerart Geraerd, Geraert, Gerard, Gerhardus, Gheerard, Gheraert, Gherard, Gherart, Gherrart 14 21 22 19 40 5 8 129
Ger helm Gherelm     1           1
Ger ing Gherung       1         1
Ger kin Gheynekine Gheenekin, Gheneken, Ghenekine, Gherekino     1 4 1     6
Ger laic Gerlacus Gherlach, Gherlacus     3 1       4
Ger man Gheeneman Gheenemanne       2       2
Ger wald Geraldus   1             1
Ger wulf Gherolf     1   1       2
Gisel   Ghisele Ghise, Gisele   2     2     4
Gisel bert Ghisebrecht Ghibo, Ghibonis, Ghilebert, Ghise, Ghiselbertus, Ghiselbrach, Ghiselbrecht, Ghybe, Ghybekijn, Ghyse, Ghysebrecht, Ghyselberto, Gilbertus, Gisbertus, Giselbertus, Gisebrecht   6 8 10 13 1 2 40
Gisel kin Gisekin Ghisekin, Gielkin   1 1   1   1 4
Gisel lin Ghiselijn Giselinus 1 1           2
God   God Gode 1       1     2
God bert Gobel         1       1
God frid Godefridus Godefrido, Godefroy, Godeueren, Godeuert, Godeverde     22       1 23
God ing Godino       1         1
God kin Ghodekin         1       1
God liaf Godelief     1           1
God schalc Ghodscalc Ghodescalc, Godescalcus     4 7     2 13
God ward Godeuert Ghodevard, Godeuaerd, Godevaert, Goedeuert   8   2       10
God win Gosuinus Ghosuinus, Goesiin, Goesin, Gosewinus, Gosijn, Gosin, Gossewinus, Gossuinus, Gosv 17 17 8     1 3 46
Gus kin Goeskin           1     1
Ha*   Hako Hacko             1 1
Hade   Hetselo Hesselli             2 2
Hade brand Hatebrandus               1 1
Hade ric Heideric     1           1
Hagan   Haghen           1     1
Hard bern Hardenbernus Hartbernen         2     2
Hard rad Herdradus               1 1
Hard ric Harderico               1 1
Heil   Hylonus               1 1
Heil ric Helpriko               1 1
Heil land Heillam   1             1
Heim   Heinone Heinonis, Hemo, Heyminus 1           3 4
Heim * Heinhoc     1           1
Heim kin Heinkin   2             2
Heim man Heyman Heymanne, Henemanne       1       1
Heim ric Henric Heine, Heinne, Heinrijc, Heinric, Heinrick, Heinrike, Heiric, Henrich, Heyne, Heynricus, Hinricus 16 52 78 34 10 3 20 213
Her   Harlo               1 1
Her bert Herbert       1         1
Her hard Herardus               1 1
Her man Herman Harman, Harmant, Hermanno   5 5 7 1   10 28
Her win Herlewin Herlewijn   1           1
Hild   Hille         1       1
Hild bald Hildebolding               1 1
Hild brand Hildebrandus Hilbrande       1     1 2
Horne kin Hornekinga               1 1
Hug   Hughe Huge, Hughelote, Huginge, Hugo, Huug 3 11 1 16 22 1 3 57
Hug bert Hubrecht         1       1
Hug kin Hughekine         1       1
Hug man Hugheman     1           1
Hug/Havik   Havix Hollen, Huecsine, Huecsyne       3       3
Hun bert Hubrecht Huubrecht     1   3     4
Hun ward Huwardo   1             1
Id her Ydier     1           1
Irmin   Ino Enone, Enonis, Jmpin   1         3 4
Irmin bald Eremboldus             1   1
Irmin kin Enekonus Emmekine, Eunekinus, Evekonem 1   1       2 4
Isan bald Yseboldus       1         1
Isan brand Isbrandus Ysebrand, Ysebrant       1 4 10   15
Isan win Ysewin Izuin, Jsewin, Ysuin, Ywainus, Ywanus, Ywein 1 3 2         6
Iv   Ivone               1 1
Land bert Lambrecht Lambertus, Lambrech, Lammerecht, Lamrecht, Lamreht 5 10 6 1       22
Land kin Lammekin Lammekijn, Lammine       3 1     4
Leon   Lennot Lennoot, Leonio   2 1         3
Liud bert Lubertus Lubbertus, Luppertus     3     1 3 7
Liud brand Lutbrandus             1   1
Liud ger Lutgeri               1 1
Liud ing Ludingus       1         1
Liud wich Loduicus Lodewyck, Lodowico, Loduick     3         3
Liud win Lieuin Liewijn, Lippin, Liuijn   3           3
Liud wulf Ludolphus Liudolfo, Lodulfus, Loef, Ludecone, Ludolf, Ludolve     1 1 3 7 5 17
Madel kin Maelkin     1           1
Magin   Mense Meneco, Menicone, Menzo           1 3 4
Magin kin Mewekinus Mevkino             1 1
Magin wald Meinoldo               1 1
Magin wulf Meynolphus Meynolfus           2   2
Magin zo Menzone               1 1
Maura ing Mourin Mouriinus         2     2
Nand   Nanne Nannonis         3 1   4
Nand kin Nannekin           1     1
Od   Otto Oede, Otte, Ottone, Udone   2 1   3   9 15
Od ger Otger Ocker, Otgijr, Otgiue, Oytgier   1   3 1     5
Od raban Oudrauen             1   1
Ra* zo Raso Rees 3             3
Raban   Rampe Rausinum     1   2     3
Rad mund Ramont     1           1
Rad ward Radwardo               1 1
Rad zo Rase Raas, Raes, Race, Rasce, Raso   11           11
Rad win Radewijns   1             1
Rad wulf Radulphus   1             1
Ragin   Remdo Remigii           1 1 2
Ragin bald Remboldus Reimboude, Rembodus, Reyboude     1 2     3 6
Ragin bern Reymbernus             1   1
Ragin bert Rembrecht Reymbertus       1   1   2
Ragin brand Rembrandus             1   1
Ragin god Ringot Ringoot   2           2
Ragin hard Reinardus       1         1
Ragin her Reynerus Reiner, Reinerre, Rejnerre, Renerus, Reynier 1 3 6   5 1 2 18
Ragin mar Reymar   2           1 3
Ragin wald Reynold Renoldo           1 2 3
Ric   Riuum   1             1
Ric bert Ripperti             1   1
Ric hard Riquardus             1   1
Ric vind Rissewint           1     1
Ric wald Ricout           1     1
Ric wulf Richolfus Ricout     1         1
Ric ward Ricward         1       1
Rud   Reuro Rueso         1   1 2
Rud bert Robbrecht Ribrecht, Robert, Robrecht, Robberect, Robyn 2 6 3 2 3     16
Rud ger Rutgerus Roeger, Rogerus, Rothger, Rutgert, Rutgherus 3 1 5       1 10
Rud kin Rolekine         1       1
Rud land Rolant           1     1
Rud wulf Rodolf Rodolff, Rodolph, Rodulfus, Rodulphus, Roelof, Roelf, Roloef, Rolf, Roludolph, Roolf, Roulf, Rudolfo 1 4 6 1 1 2 12 27
Si* ward Sylawert               1 1
Sig   Siccone               2 2
Sig bald Siabbo               1 1
Sig brand Sibrando Sybrand       1   1 4 6
Sig frid Sifridus               1 1
Sig her Segher Seger, Segre, Seher, Sigerus, Sigherus, Sygero 1 7 2 1     2 13
Sig kin Seukinus Soikin 2             2
Sig ward Syuardus             1   1
Sig wulf Sylof         1       1
Sig her Sygerus Seghere, Sigerus 5             5
Snel   Snelle Scenllenc         1     1
Snel ger Snelgerus               1 1
Snel hard Snellard Snellart       1       1
Snel kin Snellekine         1       1
Strom   Strom               1 1
Swind ger Swegero               1 1
Swind kin Scoutekiin           1     1
Thiad   Dodo Deddo, Diet, Diudo, Dodone, Thiimoti   1       5 2 8
Thiad b* Dybben           1     1
Thiad bald Thidboldus Dibboud 1           1 2
Thiad hard Thitardo               1 1
Thiad her Duker         1       1
Thiad kin Diddekin Doedekin, Doedekijn   2     1     3
Thiad man Tiedeman Teideman, Tydeman         2     2
Thiad ric Didderic Didde, Didderik, Diddric, Dideric, Diederic, Diederich, Diedericx, Diederijc, Diederike, Diederjc, Diedric, Dirkino, Dodekin, Dodijn, Dodin, Dydderic, Dyderic, Thedrico, Theodericus, Theodorus, Thiederic 8 15 27 14 66 8 3 141
Thiad war Didewar           1     1
Thiad zo Thezonus Thiszo, Thizo             4 4
Til   Tielen         1       1
Til kin Tielekine Thilekinus, Tilekine, Tylekino     1 4       5
Til man Thieleman Thielman, Thieman, Thileman, Thyeman, Tieleman, Tileman, Tylmannus     5 13 3     21
Vadja her Veder Vader       1   2   3
Vertha   Vesse             2   2
Wal   Walic Waligi         2     2
Wal lin Wellinus Wellin     7         7
Wal raban Walramus Walrauius     1         1
Wal win Walwin           1     1
Wald bert Woubbrecht   1             1
Wald frid Waldfridus               1 1
Wald ger Woutgerus Waltgerus     4         4
Wald helm Wauthem       1         1
Wald her Wouter Vualterus,Walterus, Waltherus, Wautier (FR), Weitiin, Weitin, Weityn, Wijt, Woitijn, Woitin, Wolkerus, Wolterus, Woltherus, Wouterkijn, Wouterzote, Woutre, Woytijn 43 50 27 10 6 2 2 140
Wald her/man Woutermanne         1       1
Wald her/swind Woutersoet     1           1
Wald ing Weitijn Weytin       1       1
Warn her Wernerus Warnare 1       1     2
Wendil g* Vandelghis     1           1
Wer bald Werenboud Weremboldus, Weronboldo       2   1 2 5
Wich   Wybel Wibele       1       1
Wich bald Wigboldo               1 1
Wich hard Wicghard         1       1
Wich her Wigherus Weger, Weiger, Wicher, Wicherus, Wiggher         1   3 4
Widu   Guido               1 1
Widu g* Wedeghe     1           1
Widu ric Wederic wederix   3           3
Wil   Willai willais   3           3
Wil brand Willibrando               1 1
Wil brord Wilbord         1       1
Wil helm Willem Villem, Wilhelmus, Willame, Willaem, Willelm, Willen 27 104 38 31 38 5 2 245
Wil kin Willekine Wilkin, Willekin, Willikino   1   3 1   1 6
Wil mar wilmarus           1     1
Win   Wein     2           2
Win hard winardus           1     1
Win rochan Winrechus               1 1
Wisu   Wissen         1       1
Wulf brand Wolbrand         1   2   3
Wulf hard Wlfarde Volfardus, Wolfaldus     1 1   1   3
Wulf her Oliuerus Oliuir, Olivire, Olyer, Olyuerus, Olyuier (2) 5 2 1 1 1     10
Wulf raban Wolfraem Wlfrauen, Wolfranen       1   1   2
Wulf ric Ulrici       1         1
Wulf wald wolcout     1           1


Niet-Germaanse eigennamen

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Abraham   Brame   1             1
Adam   Adam   2             2
Aemilius   Amilius Amelis, Melaus, Melys   1 2 1 1     5
Alexander   Sanders     1   1 1     3
Amisius   Amisius       1         1
Andreas   Andreas Andries, Dries 3 1   3   1   8
Antonius   Anthonius Tonijs     1 1       2
Bartholomeus   Bartholomeus Barthelmeus, Bartholmeuse, Bertelmeuse       1 5   2 8
Bonifacius   Fays Faytop       3       3
Ceasar   Cesarius Cizarijs, Zisaris, Zysaeris       1     1 2
Christiaan   Kerstiaen Cerstian, Christianus, Corstans, Costine, Cristianus, Cristinus, Kerstane, Kerstans, Kerstian, Xristianus 1 8 2 2 2   2 17
Clemens   Clemmam   1             1
Constans   Costan     1           1
Cornelis   Kornillis Coekelin, Cokelin 1 2           3
Damianus   Dammas           1     1
Daniel   Daniel Daneel, Daneil, Danekin, Danel, Danyel 2 4 10 2 4     22
David   Dauid Dauijd 1 1           2
Dieuel   Dieuel   1             1
Dyonisus   Denijs     1           1
Egidius   Gilis Gelise, Gielijs, Gielis, Giliese, Gilijs, Gillis 25 23 6 7 2     63
Eliah   Elyas Elias, Helyaes, Helyase     2 1 2   1 6
Eligius   Eligius       1         1
Eustachius   Eustacius Eustatius, Staes, Stamer, Stasen, Wstaes 4 3 1 2       10
Firminus   firiin     1           1
Florens   Florens Florence, Florentius     1 4 13 2   20
Francois   Franse         1       1
Francois?   Soi Sois, Soy 1 13           14
Gabriel   gabriel     1           1
Ghoris   Ghoris     1           1
Hilarius?   Lardies       1         1
Isaac   Ysaac       1         1
Jacob   Jacob Copparde, Coppekine, Coppijn, Coppyne, Iacob, Iacop, Jacop 4 29 11 12 18   5 79
Jacob swind Coppesoeten Copsoeten       1       1
Jan   Jan Hanne, Hanneken, Hannekine, Hanneman, Hannin, Hennekin, Ian, Ianne, Ihoannis, Io, Iohannis, Ionis, Jaan, Janne, Jehan, Jhan, Jhoannes, Johan, Johannes, Johannis, YoIan 65 126 73 71 40 2 17 394
Jdir   Jdir     1           1
Jodocus   Jois     2           2
Jonas   Jonas           2     2
Jordaan   Iordanus Iurdaen, Jordaan, Jordaen   2 3 1       6
Justaas   Justaes Jusstas   3           3
Karis   Karis       1         1
Laurens   Laurens Laurein, Laurencius, Laurensce, Laurentius, Laurijn, Laurin, Lauwarde, Lourens   8 1 2     1 12
Lucas   Lucas Luca, Lucekinus     2         2
Makarius   Macharius Makario, Macharius     4         4
Marcel   Marcilius Msarcelis, Marcelius, Marcilio     7         7
Martin   Martin Martiene, Martiin, Martijn   7 1 4   1   13
Mattheus   Mattheus Matheus, Mathias, Mathijs, Mathye, Mathys, Matiis, Matise, Matthyse 3 3 5 3 3   1 18
Mauricius   Mauricius   1             1
Michael   Michiel Mhieil, Michaelis, Michil, Miechiel, Mighiele, Mychaeli 2 4 1 2 1     10
Mozes   Moys   1     1       2
Nicolaas   Clais Claes, Claies, Clasekine, Claus, Clays, Colijn, Colimus, Colin, Nicholais, Niclais, Nicholaus, Niclaus, Nicolai, Nicolaus, Niklase, Nycholaus, Nycolaus 6 23 13 24 22 7 8 103
Nicolaas kin Kolekinus       1         1
Paradanus   Paradanus Paridaen   1 1         2
Paschalis   Passelin     1           1
Paulus   Pauels Paulus, Pauuels, Pauwels, Pouwels 3 3 1 6       13
Philippus   Philips Philiphs, Philippus, Phylippus, Phylips, Pilips 2 5 1 1 5 1   15
Pieter   Pieter Perin, Petre, Petrus, Pietre, Piter 5 12 9 21 7     54
Salomon   Salomon Sameke   1       1   2
Samuel   Samuel     1           1
Servatius   Vais   1             1
Simon   Symon Moeniin, Moenijn, Monekijn, Monin, Simoen, Simon, Symoen, Symonis 3 20 6 6 9 2   46
Solarius   Sollen         1       1
Stephan   Stephanus Stephen, Steuen 8 2 4 1     2 17
Thomas   Thomas Doemaas, Domaes, Domas, Domayse, Maes, Masin, Thomaes, Thome 3 7 2 3 1     16


Eigennamen van onbekende oorsprong

stam 1 stam 2 naam alternatieve spelling OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Bel   Bel   1             1
Cats   Cats         1       1
Coclike   Coclike         1       1
Coeke   Coeke           1     1
Grote   Grote         1       1
Hollander   Hollander         1       1
Jonge   Jonghen         1       1
Kybbe   kybben           1     1
Sanse   Sanse   1             1
Splinter   splinter           1     1
Stemaers   Stemaers   1             1
Stoethout   Stoethoute         1       1
Suam   Suam   1             1
Trove   trove           1     1
Trueb   Trueb   1             1


Totalen

  OUD GEN MEI DOR HOL RIN GRO Totaal
Germaanse eigennamen 233 480 398 324 324 104 233 2096
Niet-Germaanse eigennamen 150 323 176 190 139 17 40 1035
Eigennamen van onbekende oorsprong 5 0 0 6 4 0 0 15
                 
Totaal 388 803 574 520 467 121 273 3146


Noten

(1) Payen is, in Frankrijk en Engeland, een naam afgeleid van Paganus. Echter, Huizinga's lijst suggereert een Germaanse oorsprong: Paye, naar St. Badilo (Badu*). Ik denk dat dit in het noorden van Holland waarschijnlijker is dan het exotische Paganus. Bovendien noemde Schoonheim (2000) in haar studie van de Oorkonde van Rinnegom de naam Payen niet bij de niet-Germaanse namen.

(2) Oliver - de deskundigen zijn het niet eens over het eerste element van deze naam. Er is gesuggereerd dat deze van oorsprong Noors is (Olafr) en ook Alb-her ("Alfihar") is genoemd. Echter, Van der Schaar merkte op dat het element Alb in de vroege Middeleeuwen niet in Frankrijk voorkwam maar de naam Oliv(i)er wel. Daarom is volgens Van der Schaar Wulf-her de meest waarschijnlijke oorsprong.Start
Pagina

Inleiding
Referenties
Locaties

Ruwe data (550 Kb)
Lijsten:
Voornamen vrouwen
Voornamen mannen
Beroepsnamen en bijnamen
Analyses:
Niet-Germaanse namen
Variatie
Populairste voornamen
Achternamen
Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen

home page: www.keesn.nl