De Slag bij Bodegraven in het jaar 1025


Download het complete artikel als pdf-file (1 Mb)

In de elfde eeuw hadden de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht het voortdurend met elkaar aan de stok. De graven namen geregeld land in bezit waar de bisschoppen ook aanspraak op maakten. De bisschoppen probeerden hun rechten te bewijzen door middel van oorkonden en als dat niet hielp grepen ze naar de wapens.
De grootste en bekendste militaire confrontatie vond plaats op 29 juli 1018, toen bisschop Adelbold van Utrecht zijn rivaal graaf Dirk III bij Vlaardingen aanviel. Adelbold kreeg daarbij steun van de keizer van Duitsland en van enkele collega-bisschoppen. Samen brachten ze een enorm leger op de been maar toch wist Dirk III de strijd glorieus te winnen.
Minder bekend is dat er in deze periode ook bij Bodegraven een veldslag tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht werd uitgevochten. Er is slechts n eigentijds document waarin dit treffen kort en zonder jaartal wordt vermeld. Drie eeuwen later noemde de kroniekschrijver Johannes de Beke de 11e juli 1018 als datum van de Slag bij Bodegraven.
Wanneer Beke's datering inderdaad juist zou zijn, dan zou de Slag bij Bodegraven een paar weken vr de Slag bij Vlaardingen hebben plaatsgevonden. In dit artikel wordt uiteen gezet waarom dit niet erg aannemelijk is, en er wordt een waarschijnlijker jaartal voorgesteld.

Het artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in december 2015 in Terra Nigra, het tijdschrift van Helinium, een afdeling van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland):
Nieuwenhuijsen, K., De Slag bij Bodegraven in het jaar 1025, Terra Nigra 190, 2015, p. 18-30.

Een tweede artikel over de Slag bij Bodegraven verscheen in maart 2017 in Boreftse Berichten, het tijdschrift van de Historische Kring Bodegraven. Hierin wordt dieper ingegaan op de vraag hoe het komt dat de slag in vergetelheid is geraakt.
Download het artikel uit Boreftse Berichten als pdf-file (1 Mb)
Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen

home page: www.keesn.nl

Laatste update: 3 maart 2017
Andere webpagina's:
Lex Frisionum
Ewa ad Amorem
Slag bij Vlaardingen 1018
De moord op Godfried met de Bult
De afstamming van de Hollandse graven