Nederlandse Middeleeuwse Bronnen


Wichmond, AD 797
Een van de 10 schenkingsoorkonden uit Wichmond in Hamaland, geschreven tijdens het bewind van Karel de Grote.

Codex Eberhardi
Bezittingen van de abdij van Fulda in Frisia gedurende de 9e eeuw.
De lijst is het best bekend als de Codex Eberhardi, naar de 12e-eeuwse monnik die uittreksels van de oorkonden maakte.

Register St Maarten
Goederenregister van de St Maartenskerk te Utrecht, met landerijen die in het bezit van de kerk waren van de 8e tot het begin van de 10e eeuw.
De lijst is ook bekend als het Cartularium Radbodi, naar de samensteller, de Utrechtse bisschop Radbod.

Egmondse oorkonde, 1083
Schenkingen door de Graven van Holland aan de abdij van Egmond.