Nederlandse Middeleeuwse Bronnen
Bezittingen van Fulda in Frisia
Geografische namen

Geografische naam Moderne locatie Prov. Bron Nummer
Abblechen onbekend Frisia Kün 67
Adingamamora Adingamore NH of FR Kün 16
Allen onbekend Frisia Kün 100
Ambla / Amblum (insula) eiland Ameland FR Kün 21 60 122
Antlida Den Andel GR Kün 20 121
Astolfesheim in pago Wertingewe Oldersum ? FR Kün 91
Austmora / Ostmore Ostmore op/bij Texel NH Kün 16 96 117
Avinge in pago Federgewe Avinge O-FR Hal 99
Baltratingen in pago Osterihe / Baldratinge Baldratinge, Oostergo FR Kün 27 130
Baltremodorf in pago Ostroh Baltremodorf in Oostergo FR Kün 29
Bintheim Bintheim FR Kün 21
Blâcrige in pago Masao Blerik in Maasgouw LI Kün 17
Blintheim onbekend Frisia Kün 102
Bogeheim Bogeheim NH of FR Kün 25
Bonfurt in pago Ostrache / Bonewirt Bonewirt, Oostergo FR Kün 72 82
Bretenheim / Bretenmore Breem op Texel NH Die 94 96
Brocenlar in pago Uvira / Brochenlar Brocenlar op/bij Wieringen NH Kün 11 12
Catuwrt Catuurt ? bij Saaksum GR Kün 110
Citingemouelde / Hettinchetmeuelden Eitingemouelde, ligging onbekend Frisia Kün 7 108
Colleheim Kollum FR Kün 60 129
Creslinge Krassum GR Kün 20 121
Cuppargent onbekend Frisia Kün 65
Damhusen Damhusen O-FR map24 66
Debora Debora ? GR Kün 121
Dipbingheim in pago Tochingen / Tippencheim Tibma bij Dokkum FR Kün 87 95
Donehusen / Duonhusen ligging onbekend, in Federgewe O-FR Hal 19 120
Echmari Echmari, Oostergo FR Kün 61
Emergewe (pago) Eemsgouw O-FR Hal 62
Englide in Merinidorbe onbekend Frisia Kün 67
Entides onbekend Frisia Kün 129
Fardincheim Firdgum FR Kün 10 111
Fatruwerde / Feterwrde Ferwerd FR Kün 21 60
Federfurt / Federwrt Feerwerd GR Kün 20 97 121
Federgewe / Fetergewe / Federatgewe / Federetgewe (pago) Federgewe O-FR Hal 6 19 99 107 120
Finfluze/ Finfluzu onbekend Frisia Kün 22 123
Folcmareshusen wsch. Midden-Duitsland Duitsland OL 26 127
Friefurt ligging onbekend, wsch. GR GR Kün 110
Frisgana in pago Federetgewe ligging onbekend, in Federgewe O-FR Hal 19 120
Gaddingenheim Tinallinge GR Kün 104
Ganc (insula) Gank, tegenwoordig ondiepte Lutjeswaard ten oosten van Texel NH Die 10 24 111 125
Gandingen onbekend Frisia Kün 85
Gankchale Gankchala op/bij Texel NH Kün 96
Geinlete in pago Fetergewe in marca Nortwaldo / Gelete ligging onbekend, in Federgewe O-FR Hal 6 107
Gotolfeim in Texalmore / Gotolfheim Godolfhem NH Kün 14 115
Gottincheim Gotum ? FR Kün 50
Hasalon in pago Westeriche / Hasalun Hieslum, Westergo FR Kün 74 76 86
Heîmes onbekend Frisia Kün 129
Heterheim in pago Westriche Heterheim, Westergo FR Kün 103
Hettinchetmeuelden / Citingemouelde Eitingemouelde, ligging onbekend Frisia Kün 7 108
Hintinluofe in pago Westrahe / Hindalop / Hitinkufe Hindelopen, Westergo FR Kün 28 59 131
Horgana Hargen? NH Kün 25
Huchingen onbekend Frisia Kün 101
Hunergewe (pago) Hunzego GR Kün 89
Hura / Huron Hurun Kün GR 68 76
Hustinga Huizinge GR Kün 89
Kilingo Huntari (pago) Kilingo Huntari, Oostergo FR Kün 80
Kinheim
(meer over Kinheim)
onbekend Frisia Kün 22 123
Kintloson / Kynlosen Keinse bij Medemblik NH Die 94 96
Lacharenorum (pago) onbekend Frisia? Kün 92
Lanfurt Laard bij Bolsward FR Kün 60
Langenhoh in pago Emisgewe / Langenhouh Langenhoh in Eemsgouw O-FR Hal 71 81
Langenmore/ Longonmore Langenmore op/bij Texel NH Kün 21 94 96
Lanthusa Lanthurst op/bij Wieringen NH Hal, Hen 31
Lantohi / Lanthoy Landei op/bij Texel NH Kün 94 96
Leimspih / Leompich / Leonesbac / Leonesbah / Leonspic / Lienesbach Leonspich ? op/bij Texel NH Kün 23 24 25 63 75 124
Lieren / Lieron (pago) Leer O-FR OL 26 127
Lintarwrde onbekend Frisia Kün 49
Lutringespringen Lüchtringen Duitsland OL 26 127
Mardunga Mardunga FR Kün 59
Maresdeop (fluvium) Marsdiep NH Kün 106
Masao / Mosao (pago) Maasgouw LI Kün 17
Mecinga / Meringa (pago) onbekend Frisia Kün 12 113
Mereheim in pago Ostrahe / Merheim in pago Kilingo Huntari Marrum, Oostergo FR Kün 57 79 80
Mermendorf onbekend Frisia Kün 69
Mesa / More (flumen) rivier de Maas LI Kün 17 118
Metwid in pago Osterriche Groot Meddert, Oostergo FR Kün 61
Mitilistenheim in pago Hunergewe Middelstum in Hunzego GR Kün 89
Muôre / Mure Morra ? FR Kün 22 123
Naschfelden op/bij Wieringen NH Hen 31
Nortwaldo (marca) ligging onbekend, in Federgewe O-FR Kün 6 107
Orlinguerba in pago Tokingen Orlinguerba bij Dokkum FR Kün 80
Ostanbretana onbekend Frisia Kün 18 119
Osterhusen in pago Lacharenorum onbekend Frisia? Kün 92
Ostmore / Austmora Ostmore op/bij Texel NH Kün 16 96 117
Ostrahe / Ostrache / Osterihe / Osterriche / Ostroh (pago) Oostergo FR Kün 21 27 29 54 61 72 78 93 98 130
Pevesheim in pago Emergewe Pewsum in Eemsgouw O-FR Hal 62
Quirnifurt Kornwerd FR Kün 2
Reisheim / Richeim Reitsum FR Kün 27 130
Ringesheim Rinsumageest FR Kün 61
Rochingere marcha onbekend (= Tochingen?) Frisia Kün 52
Runwerde / Ruonwerde (marcha) onbekend FR Kün 93
Sahsenheim / Sahsingenheim / Sasheim Saaksum GR Kün 9 90 110
Scuinvorst ligging onbekend, wsch. GR GR Kün 110
Sibenuurde / Sibinfurte / Sibinwerde / Sibunfurte Sibinfurte, Oostergo FR Kün 21 22 70 123
Stelle in pago Westrahe Stelle, Westergo FR Kün 78
Sutdorf in pago Mecinga / Sutdorst onbekend Frisia Kün 12 113
Thyeslemore / Tyeslemore Tyeslemore op/bij Texel NH Kün 94 96
Tippencheim in pago Tockingen / Dipbingheim Tibma bij Dokkum FR Kün 87 95
Tochingen / Tochkingen / Tockingen / Tokingen (pago) Dokkum FR Kün 15 80 87 95 128
Trilant onbekend Frisia Kün 22 123
Tritidi Drütte Duitsland OL 26 127
Tumfurte / Tundwerde / Tunenwrt / Tunfurte / Tununfurt / Tunuwerde / Tunwerde Ternaard bij Dokkum FR Kün 21 22 60 70 87 122 123
Tyesle / Tyelle (pago) Texel NH Kün 94 96
Vteim Uthlede of Uithuizen O-FR of GR OL, map24 66
Wacheringe Waaksens FR Kün 60
Walahheim onbekend Frisia Kün 77
Walaren Walare LI Kün 17
Waltheim in pago Tochkingen / Ostrache Waltheim bij Dokkum FR Kün 15 55 88 116 128
Werba in pago Ostrache Wrba, Oostergo FR Kün 98
Westerbure in pago Westrahe / Westerburge Westerburge, Westergo NH of FR Kün 73 83
Westerkinloson Westerkinloson bij Medemblik NH Kün 24 125
Westrahe / Westariche / Westeriche / Westerriche / Westriche / Westerache (pago) Westergo FR Kün 1 28 73 74 76 78 83 86 103 131
Wictulfingafurt in pago Wironi Wictulfingefurt op Wieringen NH Kün 8 109
Widimuntheim / Witmuntheim / Witemuntheim Wittegeest of Wittinggeest op Texel NH Die 24 25 94 96 125
Wincredea onbekend Frisia Kün 67
Wird Wyrd bij Middelstum GR Kün 9
Wirense / Wirensi / Wiraha / Wiron / Wireon / Wironi / Waldaha / Uvira (pago) Wieringen NH Kün 4 8 11 13 63 75 105 109 112

Geografische naam
In de linker kolom zijn alle verschillende schrijfwijzen weergegeven van de plaatsnamen in de bezittingenlijst van Fulda.

Moderne locatie
De huidige naam en/of locatie van de plaats, het gebied, of de rivier.

Provincie
FR = provincie Friesland
GR = provincie Groningen
LI = provincie Limburg
NH = provincie Noord-Holland
O-FR = Ost Friesland in Noord-Duitsland
Frisia = het noorden en westen van Nederland

Bron
De bron(nen) waarop de identificatie is gebaseerd:

Die = Diederik, Archeo-logica, 1989.
Hal = Halbertsma, Frieslands oudheid, 2000.
Hen = Henstra, The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia, 1999.
Kün = Künzel, Blok & Verhoef, Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, 1988.
map24 = Map 24 Route planner, http://www.nl.map24.com .
OL = Orbis Latinus, http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html .

Wanneer de kolom alleen 'Kün' aangeeft, gaven de andere bronnen geen of dezelfde identificatie.

Nummer
De nummers van de artikelen in de bezittingenlijst van Fulda waarin de naam wordt genoemd.

Locaties bezittingenlijst van Fulda

Identificeerbare plaatsen die in de bezittingenlijst van Fulda genoemd worden.
De kaart is niet volledig, maar is slechts bedoeld om een indruk te geven van de verspreiding van het bezit. De locaties zijn ingetekend op een moderne kaart van Nederland, met de huidige kustlijn en provinciegrenzen.

Noten
Kinheim De regio Kennemerland is ook bekend onder de naam Kinheim. Volgens Künzel e.a. betreft het hier echter een ander Kinheim, waarvan de precieze ligging niet bekend is. Vermoedelijk baseren zij dit op het feit dat de overige bezittingen van de broers Folcrih en Reginmunt (voor zover die geďdentificeerd kunnen worden) in de huidige provincie Friesland liggen. Het zou onwaarschijnlijk zijn dat ze dan ook nog in Kennemerland (zuidwestelijk Noord-Holland) bezit zouden hebben.
Terug

Nederlandse Middeleeuwse Bronnen - Start Pagina