Boeken

Strijd om West-Frisia
De onstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100


Door Kees Nieuwenhuijsen

De kroniek van Regino van Prüm beschrijft hoe Godfried de Deen door een complot om het leven werd gebracht. Deze Godfried heerste in de negende eeuw over Frisia, het gebied dat de Betuwe en het kustgebied boven de Rijn omvatte: Zeeland, Holland, Friesland, Groningen en Oost-Friesland. Toen hij wegviel, greep zijn vazal Gerulf de macht in het westen van Frisia. De opvolgers van Gerulf breidden hun graafschap steeds verder uit.
Kees Nieuwenhuijsen vertelt de turbulente geschiedenis van West-Frisia (het latere graafschap Holland) in de tiende en de elfde eeuw. Hij doet dat op basis van tal van annalen, kronieken en oorkonden. Strijd om West-Frisia is royaal geïllustreerd met afbeeldingen van manuscripten, landkaarten, genealogische overzichten en archeologische vondsten. Het voorwoord is geschreven door Luit van der Tuuk.

Preview: www.kok.nl
Recensie: www.hereditasnexus.comwww.verloren.nl
Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw
Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen


Samengesteld door Kees Nieuwenhuijsen (amateur-historicus, re-enactor en geboren in Vlaardingen) en Tim de Ridder (stadsarcheoloog van Vlaardingen).

In 1018 versloeg graaf Dirk III bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer Hendrik II en legde daarmee de grondslag van het latere Holland. De elfde eeuw was een turbulente periode voor Vlaardingen en het graafschap Holland. Er vonden verschillende strafexpedities en moordaanslagen plaats. Onder de slachtoffers bevonden zich onder andere de Hollandse graven Dirk IV en Floris I, en hertog Godfried met de Bult. De gebeurtenissen in en rond Vlaardingen zijn in tal van annalen, kronieken en oorkonden vastgelegd: soms in lange verslagen, vaak in enkele korte zinnen. De bronnenpublicatie Ad Flaridingun presenteert alle middeleeuwse teksten die betrekking hebben op Vlaardingen in de elfde eeuw, in de oorspronkelijke Latijnse versie en met daarnaast een vertaling in modern Nederlands. Het boek is royaal geïllustreerd met afbeeldingen van manuscripten, landkaarten, genealogische overzichten en archeologische vondsten.
Rochette uit Duinkerken

1665: Een piratenvloot doemt op voor de kust van Curaçao. Een jonge contractslavin ziet een uitweg uit haar miserabele bestaan; door als man aan te monsteren hoopt ze bovendien iets voor vrouwen toentertijd onbereikbaars te verkrijgen: volledige vrijheid. En terwijl ze probeert te overleven in de vrijhaven Port Royal, dreigt ze vermalen te worden in de politieke intriges van een Franse edelvrouw en een wraakzuchtige kapitein. Die intriges brengen haar naar het Engelse hof, naar Nieuw-Amsterdam en uiteindelijk naar Cuba. Daar wordt ze geconfronteerd met de wrede waarheid van haar bestaan: voor volledige vrijheid zal ze haar geweten moeten opgeven…
Rona Kreekel schrijft avontuurlijke romans over piraten in de 17e eeuw. Haar boeken zijn ongelofelijk spannend en leuk om te lezen, maar ook historisch verantwoord. Inmiddels zijn er drie delen verschenen, en er staat meer op stapel ...

www.ronakreekel.nl
De Barbarijse Kerkers

1666: Rochette keert terug naar zee, maar voor ze weer bij Louveteau kan aanmonsteren, zal ze moeten ontsnappen aan de Spaanse piraten die haar gevangen genomen hebben. Na terugkeer op de Esperanza blijken haar problemen met Louveteau en de mannen echter nog niet voorbij. Charmaines intriges voeren Rochette daarna naar Duinkerken, waar ze met haar verleden moet afrekenen, en naar de onderwereld van Parijs. Op de terugtocht naar Jamaica worden zij en enkele van haar mannen gevangen genomen door de Barbarijse kapers van Tunis. En hier, in de kerkers, wordt ze gedwongen tot de meest afgrijselijke daad in haar leven…
  De Kwartiermeester

1668: Rochette is nu kwartiermeester op de Bailante. In de piratenvloot van Morgan plundert ze Portobelo, Maracaibo en Panama, terwijl de gouverneur van Jamaica zich tegen de piraten keert. Wanneer Louveteau achter Charmaines geheim komt, volgt ze haar vroegere kapitein naar Kaapstad, naar de Indianen in de wouden van New York en ten slotte naar Schotland en Versailles. Niets is onveranderlijk, alleen de sterren… En daarom daagt langzaam bij Rochette het besef dat ze misschien de zee vaarwel moet zeggen. Maar niet voordat ze alle piraten overgehaald heeft tot een vermetele aanval op Havana. Dat blijkt een fatale beslissing…
Luit van de Tuuk is een amateur-historicus uit Utrecht met een passie voor de vroege Middeleeuwen. Hier zijn enkele werken uit zijn uitgebreide en hecht doortimmerde oevre.

www.gjallar.nl
www.dorestadonthuld.nl
De eerste Gouden Eeuw.
Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen


De bewoners van de Lage Landen staan bekend om hun handelsgeest. Handel en scheepvaart vormen dan ook een onverbrekelijk deel van ons erfgoed. In de Gouden Eeuw bevoeren onze handelsschepen de wereldzeeën, maar het was niet voor het eerst dat onze gewesten een vooraanstaande plaats in het handelsverkeer innamen. Want de bewoners van onze kuststreken trokken er al in de vroege middeleeuwen op uit om in den vreemde handel te drijven. Van de zevende tot ver in de negende eeuw onderhielden zij een geolied handelsnetwerk in het hele Noord- en Oostzeegebied dat de economie in het noordelijk deel van Europa op een ongekende wijze deed opbloeien. We kunnen deze periode dan ook met recht als de eerste Gouden Eeuw bestempelen.
  Koningen en krijgsheren.
De Franken in de Lage Landen


In de vroege Middeleeuwen vochten koningen en krijgsheren van Germaanse stammen de ene dynastieke twist na de andere uit. Het was een periode van grote verandering waarin zich een nieuw elan aftekende: een tijdperk van staatsvorming waarin onze streken een belangrijke rol speelden. De Lage Landen, het gebied van het huidige België en Nederland, vormden de kraamkamer van het imperium dat de grootste soevereine entiteit in West-Europa sinds de Romeinen zou worden. In het boek trekt een kleurrijke stoet van Frankische heersers voorbij, onophoudelijk in de weer met het vergaren en vervolgens handhaven van macht.
  Noormannen in het rivierenland.
De handelsplaatsen Dorestad en Tiel in vuur en vlam


De Noormannen begonnen hun plunderingen in het Midden-Nederlandse rivierengebied met een grootscheepse aanval in 834 op Dorestad. De fameuze handelsplaats werd 'op uiterst onmenselijke wijze' verwoest, de bewoners werden gedood of in gevangenschap weggevoerd. Sindsdien was het rivierenland herhaaldelijk het toneel van hun strooptochten. Hun allerlaatste tocht voerde de Noormannen in 1009 naar Tiel. Deze markante gebeurtenis in onze geschiedenis is de aanleiding voor deze uitgave waarin de handelscentra Dorestad en Tiel centraal staan.
  Noormannen in de Lage Landen.
Handelaren, huurlingen en heersers


Toen Karel de Grote de verovering van Saksen voltooide werden het Frankische rijk en Denemarken buurlanden. De spanning, die in de daarop volgende jaren werd opgebouwd, kwam in 808, tot een uitbarsting. Er volgde een lange reeks van vijandelijkheden tussen de Noormannen en het Frankische rijk. Daarbij speelden de Lage Landen vanwege hun ligging en de houding van de bevolking een belangrijke rol.
In dit boek wordt het eenzijdige beeld van de Noormannen als plunderende heidenen genuanceerd. Er wordt een levendig beeld van deze even roerige als onderbelichte periode uit onze geschiedenis gegeven.


Hans Siebelink

www.freemusketeers.nl
De Humorenleer.
Over de geneeskunst van de late middeleeuwen in de Lage Landen


Over de middeleeuwen bestaan veel vooroordelen. De middeleeuwse geneeskunst was niet, zoals vaak wordt geschreven, primitief, maar gebaseerd op een diep doordachte theorie: de humorenleer. Deze leer is via de oude Grieken en Romeinen eeuwenlang de basis geweest van de medische wetenschap. De 'echo’s' van deze leer zijn in onze tijd nog steeds merkbaar; in onze taal, ons dagelijks leven en zelfs in de medische wetenschap. Aan de hand van Middelnederlandse teksten met hun vertalingen wordt deze humorenleer op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze uitgelegd en op luchtige toon beschreven.
© Kees Nieuwenhuijsen
contact
Home Page